Genel

Uygarlık Tarihi II

Milli ordunun başkomutanı Virginia Kolonisi’nden George Washington’dı

 • Doğru

İlk Milli Kongre 1 Eylül 1774 yılında toplanmıştır. Ve bu kongreye  Virginia kolonisi hariç 13 kolonin hepsi temsilci göndermiştir.

 • Yanlış

Amerika halkı hangi savaşta kazanabileceklerini göstermiştir?

 •  Saratoga Savaşı

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın sonucunda Aydınlanmacı idealler ve erken dönemlerin farklı özgürlük anlayışı doğrultusunda ilk defa bir ulus kurulmuştur.

 • Doğru

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonunda 3 Eylül 1783’de  Washington anlaşması imzalanmış ve bağımsız bir Amerika Birleşik Devletleri kurulmuştur.

 • Yanlış

1789 Frans›z Devrimi’ni kronolojik olarak başlatan olay aşağıakilerden hangisidir?

 • Kral tarafından Etats Généraux (eta jenero)’un toplanması

Aşağıdakilerden hangisi düşünceleriyle Fransız Devrimi’ne ilham veren aydınlardan biri değildir?

 • Charles Dickens

Aşağodakilerden hangisi, Fransız “İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirisi”nde yer almaz?

 •  Çocuk hakları bakımından, çocukları ebeveynleri temsil eder.

Aşağıdakilerden hangisi, 1789 Fransız Devrimi’nin yaydığı ve Avrupalı devletlerce tehlikeli olarak kabul edilen düşüncelerden biri değildir?

 • İnsan Hakları

1649 yılında İngiltere Kralı I. Charles idam edildikten sonraki 11 yıl süresince İngiltere Oliver Cromwell tarafından yönetilmiştir.

 • Doğru

1736-1739 yılları arasında Osmanlı ve Rus orduları arasında gerçekleşen savaşın nedeni Rusya’nın Karadeniz’i ele geçirerek Akdeniz’e yani “sıcak denizlere” ulaşma hedefidir.

 • Doğru

1.Murad döneminin en önde gelen sorunları Safaviler, Anadolu’daki isyanlar ve Yeniçeri İsyanları’dır.

 • Doğru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın duraklaması ve gerilemesine neden olan sebeplerden biri değildir?

 •  İslam dininde yapılan değişiklikler

Naponyol döneminde hazırlanan “Sivil Yasa” aşağıdakilerden hangisini düzenlememiştir?

 • Nüfus ve doğum yasaları

1.Napolyon hangi savaştan sonra Moskova’yı ele geçirmiştir?

 • Leipzig

Prens Clemens von Metternich (1773-1859), Avusturyalı bir siyasetçi ve devlet adamıydı. 1809’dan itibaren Avusturya İmparatorluğu’nun Dış Ilişkiler Bakanlığı’nı yürüttü ve 1848’in liberal devrimleri esnasında görevden çekilmeye zorlandı.

 • Doğru

Muhafazakarlar………

 • Değişimin yavaş olması gerektiğini savundular.

Viyana Kongresi’nden sonra pek çok Avrupa ülkesi “müdahale prensibi”ni benimsedi. Bu, devrimlerin monarşileri tehdit ettiği bölgelerde diğer ülkelerin müdahale hakkının doğması anlamına geliyordu.

 • Doğru

Britanya’da 1884 Refrom Yasası ile tüm kadın ve erkeklere oy kullanma hakkı verilmiştir

 • Yanlış

Kırım Savaşı sonunda Avrupa Birliği dağılmıştır.

 • Doğru

Endüstri Devrimi ilk olarak nerede başlamıştır?

 • İngiltere

Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi’nin ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?

 •  Dini Ayaklanmalar

Endüstrileşme ile birlikte şehirlere göç başlamıştır. Şehirler endüstrileşmenin merkezleri haline gelmişlerdir. Örneğin, Londra şehrinin nüfusu 1800 yılında 1 milyonken 1850’de 2, 363, 000 olmuştur.

 • Doğru

1907 yılında kadınlara oy hakkı veren ilk ülke  Finlandiya’dır.

 • Yanlış

Komünist Manifesto Karl Marx tarafından yazılmıştır.

 • Yanlış

 Aşağıdakilerden hangisi August Comte’un “Üç Hal Kanunu”ndan biri değildir?

 • Termodinamik

Rus Dimitry Mendeleyev 1871 de atom ağırlıklarıyla elementlerin periyodik tablosunun ilk uyarlamasını yapmıştır.

 • Doğru

Fransa’da 1850 Falloux Yasası,  devlet okullarında dini eğitimini Kilise’nin kontrolüne devretmiştir.

 • Yanlış

Aşağıdakilerden hangisi Sigmund Freud’un düşüncelerinden biri değildir?

 • Sinirsel belirtiler ergenlikte yaşanan deneyimlerle ilişkilidir.

Max Weber Alman siyasi ekonomist ve sosyologudur. Belli başlı yapıtı 1904te yazmış olduğu “Protestan Etiği ve Kapitalizm Ruhu”dur.

 • Doğru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi savaş sonrası ekonomik krizden en fazla etkilenmiştir?

 • Almanya

Adolf Hitler aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin lideriydi?

 • Nasyonel Sosyalist Parti

1930’larda Sovyetler Birliği’nin başında aşağıdaki liderlerden hangisi vardı?

 • Joseph Stalin

Adolf Hitler nerede doğmuştur?

 • Avusturya

Japonya’nın Mançurya’ya saldırması 9 Güç Antlaşması’nın direkt ihlaline ve Amerika’nın güvenliğine bir tehdit teşkil etmiştir.

 • Doğru

Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı’na katılan müttefik güçlerden biri değildir?

 • Türkiye

Dünya Savaşı esnasında Japonya’nın lideri imparator Hirohito’dur.

 • Doğru

Hitler, bütün Avrupa’yı  “Judenrein” politikasıyla Müslümanlardan arındırmak istenmiştir.

 • Yanlış

Devasa Japon donanması 7 Aralık 1941 Pazar günü Amerika’nın askeri üssü olan …………’a saldırmıştır. 18 savaş gemisi batırılmış veya çok kötü hasar almıştır, 300 uçak kayıplara karışmış ve 2400 Amerikalı ölmüştür.

 • Pearl Harbor

1945 Şubat’ta Almanya’nın neredeyse çökmesiyle Roosevelt barış için altyapıyı oluşturmak ve savaş sonrası dünyayı düzene sokmak için Rusya’nın güneyi Yalta’da Churchill ve Stalin’le bir araya gelmiştir. 3 lider Birleşmiş Milletler olarak bilinen yeni uluslararası yapının kuruluşunu ilan etmiştir.

 • Doğru


Aşağıdakilerden hangi seçenekte Amerikan Bağımsızlık Savaşı öncesi 13 İngiliz Kolonisi doğru ve eksiksiz bir biçimde sıralanmıştır?

 • Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia

 

 

 

Tepkiniz ne?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir