HastalıklarTedaviler

Subakromiyal Sıkışma Sendromu

Subakromiyal sıkışma sendromu  önemli bir rahatsızlıktır ve doğru teşhis ile tedavinin yapılması gerekir.

Subakromial Sıkışma Sendromu Nedir?

Subakromial sıkışma sendromu  bir tanım yapmak gerekirse tendom sıkışması ile ilgilidir. Teknik bir bilgi açısından bakılırsa subakromial bursa, humerus ile korakoakromial ark arasında sıkışma nedeniyle bu sorun meydana gelmektedir. Omuz ağrısının en sık nedeni olan bu durum, 1867’de Jarvaway tarafından keşfedilen bir sorundur. İlerleyen dönemlerde omuz ağrılı hastalıklar tanımlama bakımından değişiklikler göstermiştir. Subakromial sıkışma sendromu terimi de 1950’li yıllardan sonra kullanılmaya başlanmıştır. Yani eski dönemlerde bu soruna farklı tanımlamalar yapılmaktadır. 1972’den sonra da daha da yaygın hale getirildiği

bilinmektedir. Sıkışan bölümle ilgili bu terim günümüzde birçok kişiyi yakından ilgilendiren bir durumdur.

 Hastalık Tedavi Yöntemleri

Subakromial sıkışma sendromu   tedavi bölümüne bakıldığı zaman şu sıralama görülebilir.

  • Akut dönemde hedeflenenler ağrıyı geçirmek, inflamasyonu azaltmak, kas atrofisini önlemek, esnekliği korumaktır.
  • İstirahat döneminde  yakınmaları arttıran hareketlerden kaçınmak gerekir.
  • Sarkaç egzersizleri bölümünde aktif yardımlı egzersizler, İp ve makara ile fleksiyon, çıta ile fleksiyon ve nötral eksternal rotasyon vardır. Ayrıca güçlendirme egzersizleri yapılır ve bu dönemde hasta eğilimi de dikkate alınmaktadır.
  • Tedavi devamında ikinci bölüme geçilir ve bu aşamada artık ağrı ve yakınmaların azalması söz konusudur. Ayrıca hareketlerde genişleme vardır. kas işlevinde de artış söz konusudur. Omuz eklemi kinematiğinin düzelmesi, kas atrofisini önlemek gibi hedeflerle bu aşama da önemlidir.
  • Soğuk uygulama, ultrason aşamalarında güçlendirme egzersizleri vardır. izometrik şekilde gerçekleştirilen bu uygulamalarda egzersizler kontrollü şekilde yapılır. Ancak tedavi süreci bununla da sınırlı değildir. Faz 3’e geçiş kriterleri detaylarına bakıldığında yardımlı hareket genişliğinin de kazanılması önemlidir. Yakınmasız normal hareketler, sürecin iyi şekilde devam ettiğinin göstergesidir. Kas gücündeki artış da önemli bir süreçtr.
  • Subakromial sıkışma tedavi sürecinde güçlendirme egzersizleri düzenli aralıklarla artırılmaktadır. Düzenli aralıklarla artırmak demek, ilerlemenin de sürmesi demektir. İzotonik ağırlıklar bu noktada son derece önemli bir yer tutar. Güç ve dayanıklılığı arttırmak, ayrıca nöromasküler dayanıklılığın da artması nedeniyle avantajlar sağlanır. Esnek tüp egzersizleri idame programı kapsamındadır.


Tepkiniz ne?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir