Sistemik Lupus Eritamatozus (SLE)

0
2756

Sistemik lupus eritamatozus (SLE) hastalığının klinik bulguları ve laboratuvar bulguları çok çeşitlidir ve değişkenlik göstermektedir, SLE kronikleşmiş ve multisistemik bir vaskülittir. Sistemik lupus eritamatozus eklemleri, derileri, böbrekleri, MSS ve kalp gibi sistemleri tutmaktadır. Sistemik lupus eritematozus sıklıkla doğurganlık yaşına erişmiş olan kadınlarda görülmektedir. SLE hastalığının etiyolojisi henüz tam olarak bilinmemektedir. Lakin genetik etkenler, hormonal etkenler ya da çevresel faktörler ve bazı ilaçlar SLE’yi başlatan/ başlatabilecek nedenler arasında sayılabilmektedir. Otoimmün bir hastalık kimliğine sahip olduğu düşünülmektedir. Sistemik lupus eritamatozus hastalığında immün dengenin bozulması meydana gelmektedir ve vücuttaki antikor yapımı aşırı artmaktadır. Hastaların serumlarında eritrositlere, lökositlere, lenfositlere ve trombositlere karşı antikorlar bulunmaktadır. Erken teşhis için belirtilerin iyi bilmesi gerekmektedir. Belirti ve bulgulardan en az biri görüldüğünde uzman hekimlere başvurulmalıdır. Uzman hekimin uygun gördüğü rehabilitasyon uygulanmalıdır. Hasta yakınlarına gerekli eğitimler verilerek hastanın evde bakımının doğru bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitelerinin düşmemeleri için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.

SLE Belirtileri

Hastalığın gösterdiği belirtiler, hastalıktan etkilenen organa göre değişkenlik göstermektedir.

 • Kronik ya da akut meydana gelen yorgunluk
 • Çeşitli zamanlarda yaşanan hâlsizlik
 • Yüksek ateş ve ateşte değişiklikler meydana gelmesi
 • Normalden farklı ışığa karşı duyarlılık oluşması
 • İştah azalması/ yemek yememe
 • Ağrı meydana getirmeden oluşan lenfadenopatiler
 • Kilo kayıplarının yaşanması
 • Hastaların %95’inde meydana gelen artralji ya da artrit bulguları görülmesi
 • Deride, saçlarda ve mukoz membranlarda meydana gelen anomaliler
 • Her iki yanakta ve burun kök kısmında meydana gelen pembemsi-kırmızı renkte kelebek biçiminde eritamatöz döküntülerin oluşması
 • Vücut genelinde meydana gelen eritamöz döküntüler (Lezyonlar kaşıntılıdır.)
 • Sistemik lupus eritamatozus’lu hastaların %50’lik kısmında lupus nefriti görülmektedir (Proteinüri lupus nefritinin en sık görülmekte olan belirtisidir.)
 • Santral sinir sistemi tutulumlarında meydana gelen depresyon ve psikoz
 • Ağız mukozasında meydana gelen  aftöz stomatite benzeyen mukozal ülserlerin oluşması
 • Aktif hastalığı olan hemen hemen tüm sistemik lupus eritamatozus hastalarında en az bir ya da daha fazla hematolojik bozukluklar bulunmaktadır. Bunlar lökopeni, normokrom normositik anemi, hemolitik anemi ve trombositopenilerdir.

 SLE Tanısı

Sistemik lupus eritamatozus hastaları genellikle değişik şiddetlerde klinik bulgular mevcut olduğunda ve organ tutulumunu barındıran kompleks yapıda bir tablo ile hekimlere başvurmaktadır. Tedavide kullanılacak olan ilaçların çeşitlerine ve dozuna karar verileceği zaman bu bulgular esas alınmaktadır.Hastaların hastalıklarının klinik bulguları, hastalığın şiddeti ve organın etkilenme nisbeti ne kadar fazla ise kullanılacak olan immunsupressif tedavinin dozu da o ölçüde fazla olmaktadır. Sistemik lupus eritamatozus hastalığının tanısı, anamnezlere, fiziksel değerlendirmelere  ve uygulanacak olan çeşitli kan testleri sonuçlarına göre konulmaktadır. Tanılama işlemi yapılacağı zaman ARA (Amerikan Rheumatic Association) ölçüleri kullanılır. Kesin teşhis için bu belirtilerden 4 veya fazla ölçütün bireyde bulunması gerekmektedir. Bu ölçütleri görecek ve tanıyı koyacak olan hekimler olduğundan bireyler bu hastalıktan şüphelendiğinde ya da belirti ve bulgulardan bir kısmını gördüğünde derhal uzman hekimlere başvurmalıdır. Yalnızca bu bilgilere bakılarak teşhis ve tedavi uygulanmamalıdır.

ARA(Amerikan Rheumatic Association) Ölçütleri

 • Kelebek tarzı eritemler gözlemlenmesi
 • Bireylerde güneşe duyarlılık oluşması
 • Artrit meydana gelmesi
 • Hastalarda proteinüri bulunması
 • Bireylerde oral ülserler meydana gelmiş olması
 • Psikoz, konvülsiyonlar bulunması (nörolojik belirtiler)
 • Hastalarda perikardit, plörezi (serözit) bulunmuş olması
 • Bireylerde pansitopeni bulunması, anemi bulunması ya da sedim yüksekliği mevcut olması
 • Anti-DNA pozitifliğinin varlığı, anti-Sm antikor oluşumu, LE hücresi, yalancı pozitif görülen sfiliz testleri
 • ANA ya da FANA (anti-nükleer antikor) pozitiflikleri

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here