Scheuermann Kifozu

0
4424

Scheuermann hastalığı ya da bilinen diğer adıyla scheuermann kifozu genel itibariyle 13 ila 16 yaş grubunda büyüme çağında olan erkek çocuklarında görülen bir hastalıktır. Omurga hastalığı olan scheuermann kifozu’nun hastalık etkeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Meydana gelen hastalıkta oluşan kamburluğun sebebi genellikle kemik veya kas dokularındaki deformasyonlardan kaynaklanmaktadır.  Scheuermann hastalarının röntgen grafileri incelendiğinde vertabraların normal/ standart şekillerini kaybettiği ve kamalaştığı gözlemlenmektedir. Scheuermann hastalığının tedavisi ihmal edildiğinde ya da tedavi uygulanmağında bireylerde mevcut olan kamburluklar daha da aratarak kişinin omurgasındaki bozulmaların daha çok artmasına neden olacağından tedavi kesinlikle ertelenmemeli ya da ihmal edilmemelidir. Scheuermann hastalığının teşhisi vertebra grafisiincelenerek konulmaktadır. İncelemelerde en az 3 bitişik vertebranın en az 5 derecelik sapma göstermesi halinde bireylere scheuermann teşhisi konulabilmektedir.

Scheuermann Kifozu Oluşumu

Vertebra apofizlerde avasküler harabiyetler yaşanmasıyla ve bu durumun devamlılığında doğan birden fazla vertebra korpusunun ön bölgesinde küçük çökmeler meydana gelir. Zamanla deformasyonun ilerlemesiyle bu çökmeler ve harabiyetler kifozun daha fazla belirginleşmesine sebep olur. Artan torakal kifozlarla birlikte boyun ve bel bölgelerinde bulunan lordozlarda(çukurluğun artması) da artışlar yaşanmaya başlar. Bu durum fizik tedavinin uygulanmasını kesin hale getirir. Eğer hastalık ilerlememişse önleme çalışmaları yeterli olur. Lakin ilerleyen deformasyonlarda ciddi rehabilitasyonlar gerekmektedir.

Scheuermann Belirtileri

 • Çocuklarda genellikle üst sırt bölgesinde akut ağrılar meydana gelir. İlerleyen dönemlerde ise üst omurgalarda (torasik) daha yuvarlak bir görünüm olur.
 • Ağrı şikayetleri yaşayan hastalar genellikle 13 ila 16 yaş gurubu çocuklardır. Ağrı bölgesi ise genellikle üst ve orta sırt bölgeleridir. Meydana gelen ağrılar bel, boyun ve omuz bölgesine yayılabilme özelliğine sahiptir.
 • Omugalarda kamburlaşma gözlemlenebilir.
 • Servikal lordoz ve lumbal lordoz artışları scheuermann kifozunun diğer Scheuermann kifozları ile normal ilerleyen kifozlar genellikle ilk bakışta bazı benzerlikleri bulunduğundan bir biri ile karşılaştırılmaktadır. Scheuermann kifozu ile postüral kifoz oluşumlarının ayırımları şu şekilde yapılabilir; Scheuermann hastalarından dik durmaları  istenildiği zaman kendilerini tam olarak düzeltemezler. Kötü duruşlara sahip olan hastalar ise kendilerini tamamen düzeltebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, kendisini düzeltemeyen her hastanın scheuermann kifozu olmadığıdır. Kesin olan tanı durumu kifozun düzelmemesidir. Düzelme gerçekleşmiyorsa bireyler kifoza sahiptir. Yapısal kifoz rahatsızlıklarında omurganın durumu postüral kifoza göre daha hareketsizdir.

Scheuermann Kifozu Tedavisi

Scheuermann kifozunun tedavi aşamasında erken tanı/ teşhis ve fizik tedavi oldukça önem taşımaktadır. Kifozun mevcut durumuna göre son ihtimal olarak scheuermann kifozu ameliyatı da uygulanabilecek tedaviler arasında düşünebilir. Scheuermann kifozu tedavisini hafif eğrilik, orta eğrilik ve ileri seviye eğrilik tedavisi olarak üç bölümde sınıflandırabiliriz.

 Hafif ve Orta Eğrilik Scheuermann Tedavisi

Hafif ve orta eğirlik scheuermann tedavileri bir biri ile genel itibariyle benzerlik gösteren tedavi yöntemleridir.   Kifozun hafif şekillerine uygun egzersizler ile tedavi başlatılır ve hasta bireyler sık sık kontrol edilir. Orta derecedeki kifozlarda ise tedaviye korse desteği eklenmelidir. Genel itibariyle erken ve orta dönem tedavileri şu şekildedir;

 • Kontrollü/ verimli istirahat uygulamaları
 • Orta dönem bireylere korse kullanımına başlama. (Erken dönem hastalarında da yapılacak değerlendirmelere göre bazen korse kullanımı gerekli olabilir.)
 • Scheuermann kifoz egzersizlerive fizik tedavisi başlatılır.

İlerlemiş Eğrilik Scheuermann Tedavisi

Egzersiz ve korse kullanımları ile artık düzelmeyen, bireylere solunum problemleri yaşatan geç dönem hastalarında cerrahi girişim uygulaması (hekimlerin uygun gördüğü doğrultuda) düşünülebilir.

Scheuermann Kifozu Korsesi

Korsek tedavinin oldukça önemli bir parçasıdır. Scheuermann kifozu tedavisinde  orta ve çok nadir de olsa ilerlemiş halde bulunan scheuermann kifozları için korse tedavisi­ uygulanmaktadır. Uygulama fizyoterapistlerin rehberliğinde yapılmalıdır ve fizyoterapistlerin uygun gördüğü doğrultuda uygulanmalıdır.  Hastaların yaşam standartlarına ve fiziksel durumlarına göre bir çok farklı korse kullanımı mevcuttur. Burada unutulmaması gereken ve ihmal edilmemesi gereken nokta şudur; Korseler omurgaların şekillerini tam olarak düzeltmemektedir. Korseler hastalığın ilerlememesi için önleme faaliyeti olarak kullanılır ve büyümekte olan çocuklarda meydana gelen eğriliklerin artmasını azaltmak ya da durdurmak için destek görevi görür. Başarılı bir korse uygulaması ve kullanımı kifozun cerrahi girişim aşamasına ulaşmasını önlemekle birlikte kullanılmaya başladığı derecenin artışını da önlemektedir. Korse kullanımında eğriliklerin azalmaması korsenin başarısız olduğu anlamına gelmemektedir.

Başarılı Korse Tedavisi Uygulaması

 • Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da erken teşhis oldukça önemlidir. (Kız çocuklarında ilk adet döneminden önce tespit edilen eğrilikler)
 • Derecesi 60 ila 75 arasında olan kifozlar
 • Bireylerin kontrol altında tutuması/Düzenli muayene
 • Scheuermann kifozu tedavisine  en uygun korsenin seçilmesi.
 • Doğru seçildiğinden emin olunan korsenin günlük en az 20 ila 23 saat arasında kullanılması.
 • Tedaviye katılan bir hastaya eşlik edecek olan hasta yakınlarının bulunması .
 • Fizik tedavi rehabilitasyonlarına ve egzersizlere devamlılık, dans eğitimleri ve yüzme eğitimleri gibi alternatif egzersiz niteliğindeki aktiviteler de doktor ve fizyoterapist gözetimi ve önerisinde uygulanabilir. Egzersizlerde, dans ve yüzme esnasında korse çıkarılabilir.
 • Korse kullanım saatlerine kesinlikle uyulması

Scheuermann Kifozu Fizik Tedavisi

 • Ağrı azalmalarını sağlamak ve deformasyona uğramış olan omurganın şeklinden kaynaklanan uzama ve kısalma yapmış kaslara yönelik masaj uygulamaları.
 • Fizyoterapist eşliğinde Hot packve cold pack uygulamaları
 • Ultrasonografi, infraruj gibi sıcaklık ajanları kullanımı
 • Hastalara duruş eğitimleri verilmesi
 • Kuvvetlendirme egzersizileri uygulanması
 • Germe egzersizileri uygulanması

Scheuermann Kifozu Egzersizleri

Scheuermann kifozu egzersizleri boylarında uzama ve kısalma yaşanmış omurga kaslarına yönelik uygulamalardır. Torakal kifoz, servikal lordoz ve lumal lordozda da artış gözlemleneceğinden bel ve boyun egzersizleri de programa dahil edilmelidir. Böylece tüm omurgaya yönelik egzersizler uygulanmış olur. Egzersizleri mutlaka fizyoterapist eşliğinde ve önerisinde yapılmalıdır. Yapılacak olan egzersizler bireyler için hayatın ve rutinin bir parçası olmalıdır. Tedavi de kullanılması önerilen scheuermann kifozu egzersizleri şunlardır;

 • Ekstansiyon egzersizleri
 • Duruş eğitimi
 • Pelvik tilt egzersizleri
 • Germe egzersizleri
 • Postüral egzersizler
 • Göğüs ve sırt kasları germe egzersizi
 • Göğüs/ sırt kasları için dinamik esneme

Scheuermann Kifozu Ameliyatı

Scheuermann kifozu ameliyatında cerrahi işlem kriterleri bireyden bireye ve hastalıktan hastalığa değişiklik göstermektedir. 60 ila 75 derece arası bulunan eğrilikler için cerrahi girişim her zaman düşünülmemektedir. Genelikle 75 derece üzeri eğriliklerin tedavisi kesinlikle cerrahi girişim ile olmaktadır. Tabi hastaların omugalarındaki eğrilikler kaç derece olursa olsun cerrahi girişimin kararını hekimler vermektedir. Eğer birey ameliyata hazır değilse ya da bireyin omuragaları ameliyata uygun değilse cerrahi girişim uygulanmayabilir. Scheuermann kifozu ameliyatlarında  en çok kullanılmakta olan yöntem posterior enstrumantasyon ve füzyondur. Eğriliklerin aşırı olduğu durumlarda bazen omurga kemiklerinden parça alınarak düzeltme işlemi uygulanabilir (Osteotomi). Ameliyat uygulana hastalar cerrahi işlemi talip eden sonra ki günde ayağa kalkabilir ve dört beş günlük hastane istirahatinden sonra taburcu edilebilir. Ameliyat sonrasında bazı bireylere 3 ay kadar korse tedavisi uygulanması gerekebilir. ­Scheuermann kifozu ameliyatı sonrasında hastalar iş hayatlarına ve okul yaşamlarına 3 hafta sonra dönmelidir ve bireylerin ameliyat sonrası bazı durumlarına dikkat etmesi gerekmektedir. Scheuermann kifozu ameliyatı sonrası hastaların yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

 • Bireyler üç ay boyunca yürüyüş yapmamaya ve yüzme aktivitelerine katılmamaya özen göstermelidir.
 • Yaklaşık 6 ay kadar bireylerin bisiklet kullanmamaları gerekmektedir.
 • Ameliyat sonrasında 1 yıl bireyler futbol, basketbol, golf gibi sporlarla uğraşmamalıdır. 1 yılın sonunda uygulanacak kontrollerden sonra hekimlerin uygun görmesi halinde hasta tam olarak normal yaşantısına dönebilir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here