Scapula Alata

0
7787

Scapula alata, kanat skapula bilinen diğer adıyla kanatlaşmış kürek kemiği, skapulanın iç kenar kısımlarının veya alt köşe bölgesinin göğüs duvarından uzaklaşma eğilimi göstermesiyle normal anatomik pozisyondan farklı kanatlaşmış bir hal almasıdır. Scapula alata kaslarla ile ilgili, sinirlerle ilgili ya da yapısal bazı olgular ile ilgili olabilir.

Kanat Skapula Nedenleri

Kanat skapula oluşunlarının nedenleri temelde primer ve sekonder olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır.

Primer Kanat Skapula Nedenleri;

 • Skapula kemiğinde meydana gelen bazı problemler
 • Tam kaynama göstermemiş skapula kırıklarının meydana gelmesi
 • Skapulanın stabilizasyonunu sağlamakta olan bazı kaslarda meydana gelebilen hasarlar (serratus anterior, trapez, rhomboid) herhangi bir olgu ile oluşabilecek travma,cerrahi vb.
 • Bunlarla beraber skapula stabiliritesinde görevli olan kasların ve sinirlerinin; meydana gelebilecek travma, hastalıklar, aşılama, cerrahi girişim (bilhassa boyun,omuz, aksilla veya toraks) ya da omuzda ağır yük taşıma girişimleri gibi nedenlerle hasara uğraması
 • Parsonage-Turner sendromlarında da (amyotrofikbrakial nöralji) uzun torasik sinir tutulumları ile de kanat skapula görülebilmektedir

Sekonder Kanat Skapula Nedenleri;

 • Glenohumeral eklemlerinde meydana gelen rahasızlanmalar meydana gelmesi
 • Subakromiyal patolojiler mevcut olması
 • Dengesiz kas kontraktür oluşumları gözlemlenmesi

Kanat Skapula Belirtileri

 • Scapula alata hastalığında bireylerde genellikle gözlemlenen ilk belirti omuz, skapula veya boyun bölgesinde meydana gelen ağrılardır.
 • Omuz eklemlerinin hareketlerinde açıklar kısıtlanmıştır ve omuz hareketleri ağrılı hal almaktadır
 • Omuzun hareketleri sırasında omuz bölgesinde çeşitli sesler meydana gelir
 • Ayrıca scapula alata hastalığına neden olan bazı patolojik spesifik semptomlar da ortaya çıkabilir. (Sinirsel yaralanmalar meydana geldiğinde sinirin inerve ettiği kasların görevlerini yapamaması gibi)
 • Spinal aksesuar sinirlerde (trapezius ve scm kasını inerve eden sinir)meydana gelen bazı lezyonlara bağlı oluşan kanat skapula hastalarında omuz seviyesi sağlam tarafa göre daha aşağı seviyededir. Genellikle 70 ila 90 dereceden daha fazla abduksiyon hareketlerinde hastalar zorlanırlar ve hareket sırasında çeşitli ağrılar meydana gelir
 • Uzun torasik sinir lezyonları sonucunda scapula alata meydana gelen bazı bireylerde dominant olarak omuz ve skapula ağrıları ile birlikte kol bölgesine ve lateral servikal bölgelerde yayılma halinde bazı ağrı şikayetleri meydana gelebilmektedir. Oluşan bu ağrılar dışında skapulanın kanatlaşmasına bağlı gelişen oturma veya benzer aktivitelerde takılma hisleri oluşabilmektedir.
 • Kanat skapula hastalığında sıklıkla omuz hareketlerinde ya da omzun içinde olduğu fonksiyonel hareketlerde kas yorgunlukları, üst ekstremite de kas zayıflıkları şikayetleri meydana gelmektedir. Ayrıca omuz bölgesinde görülmekte olan sabah tutuklukları da skapula ala hastalığının belirtilerindendir.
 • Kanat skapula hastalığı bireylerde görünüm problemleri meydana getirdiğinden hemen fark edilebilecek hastalıklar sınıfındandır. Tedavisi ise rehabilite edilerek sürdürülebilmektedir. Bu nedenle hastalığın belirtilerinden en az biri görüldüğünde derhal uzman hekimlere başvurulmalıdır. Bu süreçte hekimlerin uygun gördüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon programları da hekimlerin uygun gördüğü doğrultuda yürütülmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here