Romatoid Artrit (RA)

0
2450

Romatoid artrit (RA); etyolojisi belirlenmemiş olan, eklem bölgelerini tutan ve şekil deformasyonları ile seyreden kronik, inflamatuvar ve multisistemik bir rahatsızlıktır. RA, etyolojisi kesin çizgilerle bilinmemekle birlikte otoimmün hastalık gruplaırnda ele alınmakta olan ve çevresel, genetik, hormonal fonksiyonların etkileşime geçmesi ile geliştiği düşünülmekte olan bir hastalıktır. RA’da genetik bir etki olduğu gerek belirti ve bulgularla gerek yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan verilerle kabul edilmektedir. Romatoid artrit (RA), dünya genelinde hemen hemen tüm ırklarda görülebilen bir hastalık olup sıklıkla kadınları etkilemektedir.

Kadınların/erkeklere oranı 3/1’dir. Sıklıkla görülmekte olan yaş grubu ile 30 ila 50 yaşlar arasındadır. Hastalık bireylerde hareketleri kısıtlayıcı niteliklere sahiptir ve sıklıkla tutulum bölgelerinde ağrılar meydana gelmektedir. Genel özellikleriyle enflamatuvar durumdur. Meydana gelen ağrılar ve eklem aşınmaları bireylerde önemli oranda hareket kayıplarına yol açabilmektedir. Romatoid artrit (RA) tedavisindeki temel amaç, ağrıların ve inflamasyonların giderilmesi ve buna ek olarak eklem fonksiyonlarının korunmaya çalışılmasıdır.

Romatoid Artrit (RA) Tanısı

Amerikan Romatizma Derneği ilk aşama olarak 1958 yıllarında RA tanı ölçütlerini geliştirmiştir. 1987 yılında ise geliştirilmiş olan bu tanı ölçütleri yenilemiştir. Bu maddelerin duyarlılık ve özgüllük durumları %90’a yakındır.

Romatoid Artrit (RA) Tanı Ölçütleri

 • Sabah sertlikleri (Yaşanacak olan bu sertlikler en az bir saat devamlı olmalıdır.)
 • En az üçten fazla eklem bölgesinde meydana gelen tutulumlar (Hekimlerce görülmekte olan yumuşak doku şişlikleri)
 • El eklemlerinde meydana gelen tutulumlar
 • Simetrik artrit meydana gelmesi
 • Romatoid nodül gözlemlenmesi
 • Romatoid faktör pozitiflikleri durumları
 • Röntgendegörülen erozyonlar (özellikle el eklemlerinde ve bilek eklemlerinde)
 • Bireylerde meydana gelen bulgular arasında bu ölçütlerin en az dört tanesinin yer alması ve hasta yakınmalarının yaklaşık 6 hafta boyunca devam ediyor nitelikte olması olması tanı koydurucudur.

Romatoid Artrit (RA) Belirtileri ve Bulguları

 • Sabah Tutukları Görülmesi

Sabah tutuklukluklarında temel sebebin sinovyumdaki inflamasyon (sinovit) ve ödem olduğu düşünülmektedir. Meydana gelen tutuklulukların süresi ise inflamasyon derecesi ile ilgili bilgi vermektedir. Bu durum hastalığın remisyon dönemlerinde gerileyip daha sonra kaybolmaktadır.

 • Sinoviyal İnflamasyon Meydana Gelmesi

Sinovitin klinik bulguları silik özelliğe sahip ya da subjektif olabilmektedir. Eklemlerde meydana gelen ağrılar, şişlikler, kızarıklar, sıcaklıklar genellikle inflamatuvar sinovitin aktif dönemlerinde görülmektedir.

 • Ağrıların Meydana Gelmesi

Romatoid Artrit (RA) hastalarının en önemli problemlerinden biri meydana gelen ağrılardır. Sabah tutuklukları, hâlsizlikler, yorgunluklar, anemi,

yüksek sedimantasyon, radyolojik eklem harabiyetlerinde meydana gelen ilerlemeler dikkat çekici özelliğe sahiptir. Kıkırdak kayıpları ve periartiküler kemikte oluşan erozyon yapısal hasarların karakteristik bulgularıdır.

 • Eklem Deformitesi Oluşumları

Romatoid Artrit (RA) hastalığında eklem deformiteleri çeşitli mekanizmalarla meydana gelmektedir. Deformitelerin en önemli nedenlerinden biri hastaların eklemlerini, ağrılarını en az hissettiği pozisyonda tutmaya çalışmasıdır. Diğer nedenler ise kıkırdaklarda ve kemik harabiyetlerinde meydana gelen tendon, bağ ve kas değişmeleridir.

 • Anemi Hastalığının Varlığı

 • Romatoid nodül, meydana gelen hastalık kontrol altına alınırsa kendiliğinden gerilemeye başlar.
 • Keratokonjunktivitis sicca (göz kurulukları) gözlemlenebilir. Bireyler gözlerinde yabancı cisim varlığı hislerinden yakınmaktadır.
 • Akciğerlerde plevral effüzyon, pulmoner nodül bunlara göre daha nadir olarak da pulmoner vaskulit gelişimi gözlemlenebilir.
 • Romatoid Artrit (RA)  hastalığında en sık gözlenmekte olan kardiyak bulgular perikardittir. Genel itibariyle semptom vermemektedirler ve vaskülite bağlı sinir tutulumları şeklinde meydana gelmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here