Tedaviler

Replantasyon

Replantasyon, tamamıyla ampute girişiminde bulunulmuş bir bölgenin arteryel ve venöz akımlarının düzeltilmeden geçirilerek tekrar yerine konulmasıdır. Tutacak olan kısım ne kadar küçük olsa dahi inkomplet olarak ampute edilmiş bir bölgenin arteryel ve venöz kan akımının tamir edilmesi girişimine revaskülarizasyon denilmektedir. Mikrocerrahi tekniklerinin kullanımıyla çapı 1 mm’den küçük olan damarlar ve ince periferik sinir fasiküllerinin ıslahı gerçekleştirilebilmektedir. Mikrocerrahi teknikleriyle kopan eller, kollar, parmaklar, ayaklar, kulak, burun, saçlı deri gibi organlar tekrar yerine dikilebilir yaşam ve fonksiyon kazanmaları sağlanabilir. Uygun mikrocerrahi aleti/aletleri, deneyimi olan ve mikrocerrahi becerisine sahip cerrah, eğitilmli ameliyathane personelleri ve postoperatif bakım hemşireleri olduğunda ve iyi postoperatif monitörizasyon sağlanabildiğinde replantasyon girişimleri başarı ile sonuçlanabilmektedir.

Ampute Olan Parçanın Taşınması

Ampute olan bölümde iskemi gelişiminin gerçekleşmemesi  için etkin bir nakil sistemi uygulanmalıdır. Hastaların mikrocerrahi merkezlerine transferine karar verildiyse;

 • Amputasyon kökünden kaynaklanan kanamaların baskılı pansumanlarla ve elevasyon uygulamasıyla durdurulduğundan emin olunmalıdır.
 • Hastaların sağlam ekstremitelerinden İV. yol açılmalı ve sıvı verilmeye gidilmelidir.
 • Tetanos profilaksisi uygulanmalı ve geniş spektrumlu iv. antibiyotik tedavisine  başlanılmalıdır.
 • Ampute parça hafif hareketlerle temizlenmeli ancak debridmandan kaçınılmalıdır.
 • Parçaların donmasına neden olabilme ihtimalinden kuru buz uygulamasından özellikle kaçınılmalıdır.
 • Ampute kısım ringer laktat ile ıslatılan steril spanc ile sarılarak plastik bir çantaya ve +4 °C’de buzlu su içermekte olan bir kap içerisine konulmalıdır.
 • Uygulanacak temel işlemlerden sonra hastalar derhal transfer edilmelidir.
 • Hastanın stabilize edildiğinden emin olunduktan sonra amputasyon kökü serum fizyolojik ile ıslatılan spanca gevşek olacak biçimde sarılmalı ve atele alınmalıdır.
 • Hastane nakli sağlandığında cerrahi girişim için hastaların rutin kontrolleri yapılmalı ve gerekli olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak mutlaka kan hazırlatılmalıdır.
 • Hastalara ve ailelerine replantasyon ya da revaskülarizasyon ve sonraki dönemdeki rehabilitasyon hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir.
 • Yaralanmış olan ekstremitelerinin tekrar tekrar muayenelerinden kaçınılmalıdır çünkü bu durum hastaya acı verdiği gibi vasküler spazm riskini de arttıracaktır.
 • Hastalar bu sırada sıcak tutulmaya çalışılmalı ve kan volümleri ile basıncını korumak adına intravenöz sıvı verilmeye devam ettirilmelidir.
 • Gerekli tetkikler uygulanmalı ve hasta onay formu alınarak hastanın operasyonu gerçekleştirilmelidir.
 • Replantasyon uygulamasında geç kalınmalar, revaskülarizasyondan sonra öenmli sistemik sorunlara neden olabilmektedir.

Replantasyon Bakımı

 • Cerrahi girişimden önce preoperatif bakım verilmelidir, bu süreçte hastaların yaşam bulguları alınmalıdır.
 • Cerrahi girişimden sonra ise replantasyon uygulanan ekstremitenin dolaşım kontrolleri yapılmalıdır.
 • Hastalara postoperatif bakımlar verilmelidir.
 • Hastalar bu dönemde kanamalar, vasküler trombozlar, enfeksiyon gelişimleri gibi komplikasyonlar yönünden izlenmelidir.
 • Antikoagülan tedavi uygulanması durumunda hastalar kanama belirtileri yönünden takip edilmelidir.
 • Eksternal fiksatör yerleştirilmesi durumlarında hastalara ilgili bakım uygulanmalıdır.
 • Vazokonstriksiyonun engellenmesi için cerrahi girişim bölgesine buz uygulanmaz ve hastaların odalarının ılık olması sağlanır.
 • Hastalara bu dönemde psikolojik destek sağlanmalıdır.
 • Hastaların rehabilitasyonunda hastalara destek olunmalıdır.

Tepkiniz ne?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir