Poliarteritis Nodosa (PAN)

0
3983

Poliarteritis Nodosa (PAN); derinin, abdominal organların, böbreklerin ve kasların vasküler inflamasyonu sonucu meydana gelen bir multi sistem hastalığıdır. Hastalığın oluşum nedenleri henüz tam olarak bilinmemektedir. 40 ila 50 yaş grubu arasında yaşları değişiklik gösteren ve erkeklerde kadınlara kıyasla üç kat daha sık görülen bir hastalıktır. Nedeni henüz belirlenemese de belirti ve bulguları tespit edilmiş gerekli rehabilitelerde uygulanmaya başlanmıştır.

Poliarteritis Nodosa (PAN) Belirtileri

 • Genel olarak bireylerde yüksek ateş meydana gelir
 • Bazı vakalarda hipotansiyon gözlemlenebilir
 • Bireyler hastalık esnasında kilo kayıpları yaşayabilir
 • Mezanter arter tutulumlarından kaynaklı akut batın sendromları yaşanabilir
 • Zaman zaman karın ağrıları oluşabilir
 • Döküntüler oluşmaya başlayabilir
 • Artirit, artralji ve miyalji oluşumları meydana gelebilir
 • Bazı vakalarda hipertansiyon meydana gelebilir
 • Oligüri gözlemlenebilir
 • Hematüri sıklıkla görülen diğer belirtilerdendir.

Hastalık arterit yaptığı organa göre farklı belirtiler verebilir. Bunların başlıcaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kalp tutulumu meydana geldiğinde bireylerde iskemi, hipertansiyon, konjestif kalp yetmezlikleri, enfarktüs, ve myokardit görülebilir.
 • Böbrek tutulumu meydana geldiğinde proteinüri, hipertansiyon , hematüri, ve üremi (bazı ilerlemiş vakalarda) görüebilir.
 • Deride tutulum meydana geldiğinde ülserasyonlar, hemorajik nekroz, gangranöz deri farklılaşmaları görülebilir. Ayrıca kaslarda ve eklemlerde kas ve eklem ağrıları meydana gelebilir.
 • Merkezi sinir sistemi tutulumlarında; bayılmalar/ senkop görülebilir, periferik nöropati ve hemiparezi gözlemlenebilir. Periferik ve santral sinir sistemlerinde (SSS) tutulum gerçekleştiğinde klinik bulguların %14 ila %72’si arasında değişiklik gösteren rakamlar hastalık bölgesinde yer alabilmektedir.

 Poliarteritis Nodosa (PAN) Tanısı

Hastalığın kesin tanısı, deri biyopsisi, kas biyopsileri, böbrek biyopsisi veya sinir biyopsileri uygulandığında belirlenebilmektedir. Bu aşamada tanı nekrotizan arterlere ait meydana gelen değişikliklerle konulmaktadır. Poliarteritis nodosa’nın belirti ve bulguları tanını doğru konulmasında oldukça etkilidir. Bu nedenle hastalığın belirtileri iyi bilinmeli ve belirtiler doğrultusunda tanı girişimlerinde bulunulmalıdır.

 Poliarteritis Nodosa (PAN)Tedavisi

 • Tedavi sürecinde kortikosteroidler kullanılabilecek en etkili ilaç gurundadır.
 • Tedavi esnasında uzmanlar tarafından hastaların yaşam bulgularını takip edilmelidir.
 • Rehabiliteyi sağlayacak olan sağlık personelleri hastaların ilaçlarını düzenli almasını sağlamalıdır.
 • Poliarteritis Nodosa (PAN), etkilediği organa göre belirti ve bulgu göstereceğinden gerek hekimlerin gerek diğer sağlık personellerinin belirti ve bulguları tedavi süreci boyunca takip etmesi gerekmektedir.
 • Tedavide mümkün oluğunca hastaya ve hasta yakınlarına psikolojik destekte bulunulmalıdır.
 • Ayrıca uzman hekimlerin uygun gördüğü rehabilite programları da aynen uygulanmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here