Parkinson

0
597

Parkinson hastalığı; dopamin hormonu kaynaklı nörolojik bir hastalıktır. Dopamin; beyinde istemli hareketlerin oluşturulabilmesi, otomatik hareketlerin düzenli yerine getirilmesi, istem dışı fonksiyonların ise kontrolünü sağlayan  bir maddedir. Dopamin üretimindeki yetersizliklere bağlı oluşan bu hastalık derhal tedavi edilmesi gereken aksi halde bireylerin hayatlarını zorlaştıran bir deformasyondur.  Dopamin maddesi, edinilen ve öğrenilen bilgilerin hücreler arası iletiminde rol alan böylece vücut hareketlerinin ve denge işlevlerinin düzgün yapılmasını sağlayan bir maddedir. Dopamin miktarının yetersizliği meydana geldiğinde bireylerin vücudunda çeşitli hastalık belirtileri ortaya çıkar. Parkinson, sıklıkla ileri yaşlarda 60 yaş ve üstü bireylere görülmekle birlikte bazen 60 yaş altı ya da daha genç yetişkin bireylerde de görülebilen idiopatik bir hastalıktır. Aynı zamanda Parkinson  dört ana belirti ile karakterize özellik gösteren klinik bir sendromdur.

Parkinson Etyolojisi

 • Bireylerin beyin enfeksiyonlarına maruz kalması,
 • Kullanılan bazı ilaçların yan etki oluşturması,
 • Arteroskleroz oluşumu/ varlığı,
 • Genetik yapı yatkınlığı
 • Travma oluşumları,
 • Çeşitli zehirlenme öyküleri
 • Bazı tümörlerin varlığı.

Parkinson Belirtileri ve Bulguları

 • Bradikinezi ( Hareketlerin başlatılmasında ve sürdürülmesinde meydana gelen yavaşlama durumudur./ Bireylerin hareketlerindeki yavaşlamalar sonucu, bireylerin yüz ifadelerinde donukluk ve el yazılarında küçülmeler dikkat çekmektedir.)
 • Postür bozuklukları gözlemlenir
 • Rijidite (Kaslarda gerginlikler oluşur ve sertlikler meydana gelir)
 • Bireyler hastalık başlangıcında güçsüzlükle mücadele eder ve istirahat hâlinde iken ellerde tremor gözlemlenir.
 • Hasta bireylerin yürüyüşlerinde bir takım değişiklikler meydana gelebilir.Mesela öne doğru hastalığın şiddetine göre hafif / tam kambur duruş sergileyebilirler.
 • Bireylerin yürümeleri küçük adımlarla, yavaş ve yere değerek ilerleme gösterir.
 • Klinik tablolarda, otonom sistem deformasyonları gözlemlenebilir bu nedenle nedenle;
 • Siyalore gözlemlenebilir (Tükürük salgılarında artış meydana gelmesi),
 • Disfaji oluşumu meydana gelebilir (Yutma/ yutkunma güçlüğü oluşması ),
 • Bireylerde aşırı/ sürekli terlemeler gözlemlenebilir,
 • Zaman zaman kısa süreli ya da uzun süreli çarpıntı oluşumları meydana gelebilir,
 • Bireylerde konstipasyon oluşumu meydana gelebilir
 • İdrar kaçırmalar başlayabilir.

Parkinson Tanı Yöntemleri

 • Hastanın anemnezinin alınması sağlanır.
 • Hastaların fiziki muayeneleri ve nörolojik muayeneleri gerçekleştirilir.
 • Hastanın fiziki görünümü asıl tanının konulması için yeterli olacaktır. Olası bir şüphede gerekli görüntüleme yöntemlerinden de yardım alınabilir. ( Bilgisayarlı Tomografi/ Manyetik Rezonans vb. )

Parkinson Tedavisi

Öncelikle bireylere tıbbi tedavi uygulamasına gidilir. Uygulanacak tedavilerin yöntemi/ şekli/ dozu tamamen hastanın gösterdiği belirtilere ve hastaların bulgularına, fonksiyonel bozukluklarının derecesine göre belirlenir. Bu nedenle bireyden bireye ve hastalığın ilerleme durumuna göre değişiklik gösterebilir.  Tıbbi tedavinin yanı sıra hastalar rehabilite edilerek sosyal yaşamlarından uzaklaşmamaları sağlanmaya çalışılır. Ayrıca bu süreçte hastalar için en uygun diyet programı düzenlenir ve hastaların bu programa uymaları sağlanır. Ayrıca hasta yakınlarına gerekli eğitimler verilerek hastaya tedavi sürecinde etkin bir şekilde destek olmaları sağlanır.

 

NOT: İçerik bilgi amaçlı olup yalnızca bu bilgilere bakılarak kesinlikle teşhis ve tedavi uygulanmamalıdır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here