Osteoporozis

0
1328

Osteoprozis,  kemiklerde düşük kütle ve kemik dokusuna ait mikro yapıda meydana gelen bozulmalar sonucu kendini gösteren kırık risklerinde artış ile karakterize oluşan bir hastalıktır. Kemik dokusu gelişimini kalıtım, beslenme düzeni, beslenme şekli, egzersizler ve hormonlar etkilemektedir. Kemik gelişimleri ergenlik döneminde tamamlanmaktadır. Osteoporoziste meydana gelen kemik kayıpları belirti ve bulgu vermeden gerçekleştiğinden genelde sessiz ilerleyen bir hastalık olarak bilinmektedir. Osteoporozis, yaşlı bireylerde ve menopoz dönemi geçiren kadınlarda görülen kırıkların en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Ortalama insan ömrü uzadıkça osteoporozis insidansı da giderek artacaktır.

Osteoporozis Belirtileri

 • Belde ve sırt bölgesinde ağrılar meydana gelmesi
 • Kemiklerin yapısında zayıflamalar gözlemlenmesi
 • Omurgalarda kırıkların oluşması
 • Kifoza benzer deformasyonların omurgalarda oluşumlarının başlaması
 • Sırt bölgesinde kamburlaşmanın meydana gelmesi ve omuzlarda yuvarlaklaşmaların gözlemlenmesi
 • El bileğinde kırıkların oluşumu
 • Kaburgalarda kırıklar gözlemlenmesi
 • İlerleyen süreçlerde bireylerin boylarında meydana gelen kısalmaların gözlemlenmesi
 • Kalça kemiklerinde kırılmalar gözlemlenmesi

Osteoporozis Tanısı

Osteoporozis hastalığı tanısında radyolojik tetkik istemleri yapılır, kemik yoğunluk ölçümleri (kemik dansitometri)istenir, kan incelemeleri ve idrar incelemeleri uygulanır. Direkt grafiler hastanın bel bölgesinde, sırt bölgesinde ağrı yapacak başka problemler olup olmadığını ya da omurgada kırık olup olmadığını incelmek için gereklidir. Kemik dansitometresi omurgadaki ve kalça kemiklerindeki yoğunluğun ölçülmesi içindir.

Osteoporozis Risk Faktörleri

 • Kadın cinsiyetine sahip olmak
 • 50 yaş üzeri bireylerden olmak (Yaş artışı gerçekleştiğinde kemikler yoğunluğunu kaybederek zayıflamaya başlar)
 • Menopoz dönemine girmiş olmak (Menopoza giren kadınların ortalama üçte birlik kısmında osteoporozis gelişimi gözlemlenmektedir ki bunun temel sebebi östrojen düzeyindeki azalmalardır)
 • Erken menopoz dönemlerini yaşamak ya da yumurtalıkların cerrahi girişim ile alınmasını takiben menopoza girilmesi
 • Erkek bireylerde erkek cinsiyeti hormonu olan testosteronlardaki azalmalar ile kemik kütlesinde azalmalar meydana gelebilmektedir. (Erkeklerde gonad fonksiyonu işlevinin herhangi bir sebeple azalması osteoporozise bağlı kırıklara yol açabilmektedir.)
 • Aile öyküsünde osteoporozis bulgusu olan bireylerde ve beyaz tenli kişilerde osteoporozis riski yüksektir.
 • Kalsiyum seviyesi düşük olan yiyeceklerle beslenme ve bireylerde D vitamini eksikliklerinin bulunması.
 • Fiziki aktivitelerin az olması (Egzersizler kemik kütlelerini arttırır, kemiği kuvvetlendirir).
 • Boyu kısa, yapısı ince bireyler iri yapılı, kilosu fazla olan bireylere göre daha fazla osteoporozis riski taşımaktadır.
 • Sigara içen bireylerde sigara içmeyen bireylere göre daha fazla osteoporozis riski bulunmaktadır.
 • Bazı hastalıkları taşıyan bireylerde osteoporozis riski fazladır. (Örneğin; diyabet hastalığı, tiroid bezinin ya da  paratiroid bezinin fazla çalışması, mide ya da barsak cerrahi operasyonu geçirmiş olmak, uzun süren hareketsizlikler, felç hastalıkları, bazı romatizmal hastalıklar ve bazı endokrin hastalıkları osteoporozise neden olabilmektedir.)
 • Fazla alkol tüketmek, kola ve kafein içeren içeceklerin çok fazla tüketilmesi
 • Uzun süreç furosamide, antikonvülsan ve kortikosteroid gruplarına ait ilaçların kullanılması yaygın kemik kayıplarına yol açarak kırık gelişimlerine sebep olabilmektedir. Ayrıca kemik yapımlarını baskılayarak, bağırsakların kalsiyum emilimlerini azaltarak, kemik yıkımlarını ve böbreklerden kalsiyum atılımlarını arttırarak osteoporozis gelişimine sebep olur.

Osteoporozis Tedavisi

Osteoporoziste kemikte meydana gelen kütle kayıplarını yerine koymak oldukça zor, pahalı ve uzun süreli bir tedavidir. Bu nedenle risk faktörlerini iyi bilerek ve osteoporozisi önlemek gelişmiş bir osteoporozisin tedavi edilmesinden daha kolaydır. Erken tanı konulması son derece önemlidir.

Tedavi sürecinde alınması gereken önlemler;

 • Yaşam tarzında birtakım değişikliklerin yapılması düşmeleri azaltacak önlemler alınmalıdır,
 • Hekimler ve fizyoterapistler tarafından önerilen egzersiz programlarının uygulanmaya çalışılması,
 • Beslenme düzeni oluşturularak beslenmeyi önerilen şekilde düzenlemek gerekmektedir,
 • Mevcut bulunan ilaçlar ve hekimlerce önerilecek ilaçlar düzenli kullanılmalı ve düzenli olarak hekim kontrolüne gitmek gerekmektedir,
 • Osteoporozisin önlenebilecek ve tedavi edilebilecek bir hastalık olduğunu bilmek gerekmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here