Osteomyelit

0
3462

Kemik korteksinde meydana gelen iltihaplanma osteit, medüller kısımda meydana gelen iltihaplanmaya ise osteomyelit adı verilmektedir. Osteomyelitin etyolojisine bakıldığında çeşitli travmalar, lokal anestezik ajanlar ve komşu dokularda meydana gelen bir takım enfeksiyonların olduğu gözlemlenmektedir. Oluşum sebebi çeşitli olan hastalık çoğu kez bakteriyel kökenli meydana gelir ve gelişimini, oluşumunu ve ilerlemesini iki şekilde yürütür.

 • Hematojen yayılım göstererek meydana gelen osteomyelit
 • Bulaşma yolu ile (cerrahi, çeşitli travmalar, komşu infeksiyon odaklığı) meydana gelen osteomyelit

Meydana gelen enfeksiyona karşı kemiğin vermiş olduğu cevabı akut enflamasyondur. Bu enflamasyon oluşumu sonucu bölgeye kan damarları yoluyla iltihaplı hücrelerin özellikle de lökositlerin akışı görülmeye başlanır. Bu bölgeye yerleşecek olan bakteriler, toksinler ile kemiğe ait olan besleyici damarlarda trombuslara yol açmaya başlarlar. Bu tıkanmalar sonucu vücudun korunma mekanizmalarının dokuya ulaşması engellenerek bölgenin travmatik durumlar yaşamasına sebebiyet verilmiş olur. Hastalığın oluşum seyri bu şekilde devam ederken bireylerde bazı belirti ve bulgular meydana gelebilir. Bu belirti ve bulguların erkenden teşhis edilmesi ve görüldüğünde gerekli yönlendirilmelerin yağılması hasaların yaşam standartları için oldukça önemlidir. Hastalığın tedavisi eşgüdümsel olarak devam ederken gerektiğinde uzman hekimlerin yönlendirmesiyle bireylere fizik tedavi ve rehabilitasyonlar da uygulanmalıdır. Bilhassa bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek adına rehabilitasyon oldukça önemli yer tutmaktadır.

Osteomyelit Belirtileri ve Bulguları

 • Zaman zaman meydana gelen yüksek ateş
 • Ara sıra ya da kronikleşmiş şiddetli ağrılar
 • Günlük aktiviteleri engelleyici dozda meydana gelen hâlsizlikler
 • Bazı durumlarda görülen taşikardi
 • Lenfadenopati oluşumu gözlemlenmesi
 • Genel kserestomi (ağız kuruluğu) meydana gelmesi
 • Yumuşak doku yayılımlarında gözlemlenen artışların oluşu
 • Hastalığın kronikleşme gösterdiği olgularda en önemli semptom fistül oluşumları ve oluşan bölgelerden sekestr atılımlarının olmasıdır

Osteositlerin normal metabolizmasının bozulmasını izleyen dönemde beslenemeyen kemikte nekrozların başlaması görülebilir. Başlangıçta ölü kemiklerle canlı kemik birleşik durumdadır. Lakin gerek toksinlerin gerek lökositlerin eritici fermentleri ile canlı kemiklerle ölü kemiklerin sınırı ayrılmaya başlar ve ölü kemik erimeye başlar.Ölen ve erimeye başlayan kemiğin etrafı girintili çıkıntılı hal alır. Bu şekilde meydana gelen oluşuma sekestr adı verilmektedir. Hastalığın şiddetini etken mikroorganizma virulansı, enfeksiyon yayılım yolu, immünolojik cevap ve yaş etkilemektedir. Bu faktörlere göre hastalığın şiddeti de değişmektedir. Bireyden bireye değişiklikler meydana gelebildiği gibi hastalığı yaşayan bireyin yaşadığı dönemler arasında da farklılıklar meydana gelebilmektedir.

Osteomyelit Tedavisi

 • İnsizyon ve drenaj uygulamasına gidilebilir
 • Bakteri ve kültür antibiotik duyarlılık testi istenilerek gerekli incelemeler yapıldıktan sonra gerekli durumlarda uygun antibiyotik kullanımı önerilebilir
 • Sekestretomi uygulamasına gidilebilir
 • Antibiyotikli solüsyonlar ile irrigasyon düşünülebilecek diğer tedavi aşamasıdır
 • Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanarak bölgenin ıslahına çalışılabilir
 • Gerekli incelemeler sonucu uygun görüldüğünde immobilizasyon uygulamasına gidilebilir
 • Sistemik destekleyici tedavisi uygun görüldüğünde uygulanabilecek diğer tedavi yöntemlerinden biridir.
 • İleri seviye oluşumlarda kemiğin segmental rezeksiyonu uygulamasına gidilebilir

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here