Nörolojik Rehabilitasyonlar

0
1750

Nörolojik rehabilitasyonlar merkezi sinir sitemi ve periferik deformasyonlarda uygulanmaktadır. Fizyolojik hasara sebep olan etkenler dolaşım sistemindeki problemler, tümör oluşumları ya da yapısal defektler olabilir. Vücudun çeşitli sistemleriyle doğrudan alakalı olduğundan rehabilitasyonu oldukça önemlidir. Nörolojik vakalarda temel amaç hastaların yaşam kalitelerini eski haline getirmek, hastalığın meydana getirdiği olumsuzlukları gidermek, hastanın psikolojik, sosyolojik ve biyolojik tam bir iyilik haline sahip olmasını sağlamaktır.

Nörolojik Rehabilitasyon Uygulanan Durumlar

  • Als hastalığı bulunan bireyler
  • Kafa travmaları yaşayan hastalar
  • MS hastalıkları
  • Parkinson hastalığına sahip olan bireyler
  • İnme yaşayan kişiler
  • Serebral palsi rahatsızlıkları
  • Çocuk felci yaşanması
  • Polinöropati durumları

Felç Rehabilitasyonu

Beyin hasarından ya da omurilik hasarlarından kaynaklanan vücudun belirli kısımlarında ya da tamamında meydana gelen his kayıplarıdır. Bireylerin hareketleri kısıtlanmış ya da tamamen kaybedilmiştir. Bu durumda uygulanacak olan rehabilitasyonun temel amacı bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hareket etmesinin sağlanmasıdır. Felç rehabilitasyonları hastaların psikolojik durumlarından dolayı oldukça zorlu geçen rehabilitasyonlardır. Bireyler genellikle psikolojik çöküntüye uğramış haldedir ve genellikle rehabiliteye hazırlıklı ya da istekli değildir. Tedavide öncelikle hastalara psikolojik destek verilmelidir. Tedavinin devamında temel fonksiyonların yavaş yavaş gelmesi hastaya oldukça moral vermektedir. Bu nedenle ilk pozitif dönüşler yaşanana kadar hastaların psikolojik durumları ve moralleri olabildiğince yüksek tutulmalıdır. Zamanla ve rehabilitasyonlara devamlılık sağlayarak bireylerin temel fonksiyonları geri getirilebilmektedir. Bazı fonksiyonların geri kazanılması hastalara moral olarak dönmektedir. Bu süreçte hasta yakınlarının bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Evde yapılması gereken bazı egzersizler hasta yakınlarına öğretilerek hastalara uygulamaları telkin edilmelidir. Böylece rehabilitasyon, ev ve hasta koordinasyonuyla daha başarılı sonuçlar elde edilebilecektir.

Hemipleji Rehabilitasyonu

Beyin damarları hastalıkları, kafa tavması, ani üzüntüler, mikrobiyolojik rahatsızlıklar, darbe,  beyinde tümör bulunması ve sinir hastalıklarından kaynaklı vücudun sağ ya da sol tarafının kullanılamaz oluşudur. Genellikle tek taraflı oluşum olup nadiren çift taraflı meydana gelmektedir. Yaşanılan hareket kayıpları rehabilitasyonlarla giderilmeye çalışılır ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için çeşitli çalışmalar başlatılır. Kaybedilen hareket fonksiyonları bireylerin günlük yaşamında zorluklar çıkarabilmektedir. Bu nedenle bireyler psikolojik çöküntüler yaşayabilmektedir. Rehabilitasyon kaybedilen fonksiyonları geri kazandırmaya çalışarak bireyin psikolojik ve fizyolojik tam bir iyilik halinde olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Tedavi konuşma fonksiyonları rehabilitasyonu, yutkunma terapileri ve barsak terapileriyle birlikte yürütülmektedir. Tedavideki temel amaç bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hareket etmesini sağlamaktır.

Serebral Palsi Rehabilitasyonu

Anne karnında ya da doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalmasıyla meydana gelen beyin hasarlarıdır. Bebbeği tüm vücut fonksiyonlarını etkileyen serebral palsi genel olarak hareket kaybına sebebiyet veren bir hastalıktır. Diğer tüm nörolojik rehabilitasyonlarda olduğu gibi serebral palsi reahbilitasyonunda da temel amaç bireyin kaybedilen ya da kısıtlanan hareket kabiliyetini yeniden kazanmasını sağlamaktır. Rehabilitasyon programları kişiye özel hazırlanır. Programlar hazırlanırken hastanın yaşı ve fonksiyonel durumları da göz önünde bulundurulur.

Fasial Paralizi Rehabilitasyonu

Travmatik, enflamatuvar ya da tümoral sebeplerle meydana gelen yüz bölgesinde yaşanan tek taraflı hareket kaybıdır. Asimetrik yüz gelişimine sebep olan hastalığın rehabilitasyonunda temel amaç kaybedilen yüz fonksiyonlarının geri kazandırılmasıdır. Soğuk pres,  sıcak pres ve masaj uygulamaları yapılarak kaybedilen yüz fonksiyonları kazandırılmaya çalışılır. Ayrıca enfraruj, elektroterapi ve  EMG biofeedback uygulamaları da yapılmaktadır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here