Hastalıklar

Neglect Syndrome

Neglect Syndrome bilinen diğer adıyla ihmal; serebral lezyonların karşı tarafından gelen herhangi bir uyaran mevcut olmasına karşı, mevcut duyusal veya motor defisitlerle açıklanamayan, kayıtsızlıklar veya tepkisizlikler olarak tanımlanmaktadır.

 • Neglect sendromu, sağ inferior parietal lezyonu olan bireylerde daha sık görülmekle birlikte, sağ frontal lob, thalamus ve bazal ganglion lezyonlarında da gözlemlenmektedir.
 • İnme sonrasında yaklaşık 3 ay içinde nörolojik iyileşmelere paralel olarak ihmal sıklıklarında bir azalma meydana gelebilir.
 • İhmal bulguları bazı dönemde dalgalanmalar meydana gelebilir.
 • İhmal, inmeleri takiben sıklıkla görülen bir davranış sendromu olmaktadır.

Sağ hemisfer inmelerinde: % 10 – % 82

Sol hemisfer inmelerinde: % 15 – % 65

İhmal Çeşitleri

 • Duyusal İhmal: Beyin bölgesinde meydana gelen lezyonların karşı taraflarındaki  vücut yarısından gelen duyuların farkında olunmaması durumudur. Bunların yanında görsel ihmal, işitsel ihmal ve taktil ihmalde diğer ihmal çeşitleridir.
 • Motor İhmal:Bireyler uyaranların farkında olsa bile bu uyarılara karşı hareket cevabı oluşturmakta başarısız olmaktadır. Motor ihmallerde;  hareket amplitüdünde azalmalar, harekete başlamalarda gecikmeler, haret yapmalarda nedensiz yavaşlamalar meydana gelir.
 • Temsili İhmal:Merkezi olarak yerleştirilen objelerin, lezyonların karşı tarafında ki yarımlarının inkar edilmesi durumudur.
 • Kişisel İhmal:Lezyonların karşı tarafında ki vücut yarımlarının fark edilmesi veya keşfinin kaydının olması.  Hastalar hemiplejik tarafta saçlarını taramayı, tıraş olmayı veya elbiselerini giymeyi ihmal edebilmektedir.
 • Uzaysal İhmal:Vücudun karşı taraflarından gelen uyarıların kabul edilmelerinde yetersizlikler meydana gelir.
 • Yakın Çevre: Bireylerin yakın alanına olan inkar davranışlarıdır. (Tabaklarındaki yiyeceklerden sol tarafta olanların bırakılması.)
 • Uzak Çevre: Uzak çevrelerinin yarısının ihmal edilmesi durumudur. (Yürüme alanlarının solundaki objelere takılması durumudur)  Hasta bireyler % 20 ila % 58 kendilerinde olan bu deformasyonların farkında olmamaktadır. Kontralateral ihmal sendromları etkilenmiş ekstremitelerin inkarı non-dominant parietal lob deformasyonlarında görülmektedir.
 • Parietal Lob Lezyonları: Parietal assosiasyon bölgeleri taktil ve görsel bilgileri işlemektedir.Vücudun kendi ve çevre objeleriyle ilişkisini düzenlemektedir. Parietal assosiasyon bölgelerinin lezyonları  astereognosis ve ihmal sendromlarına neden olmaktadır. Kontralateral vücut yarılarının uzaysal algılarının bozulmasına yol açmaktadır.
 • Non-Dominant Parietal Lob Lezyonları: Vücut imajında bozukluklar meydana gelir, uzaysal yargılarda bozukluklar meydana gelebilir, görsel agnozi gözlmelenebilir ( gördüklerini tanımlama veya yorumlamalarda bozukluklar oluşabilir), Postural zorluklar yaşanır, Taktil astereognozi oluşur ve yorumlama apraksisi gelişir.

Tepkiniz ne?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir