Hastalıklar

Karpal Kemik Kırıkları

Karpal kemik kırıkları: El bileklerinin her birinde toplamda 8 adet karpal kemik mevuttur.  Her iki bilekte de  kemikler iki sıra halinde dizili haldedir.

 • Proksimal sıra, radial taraftan başlanan sıralama şekli;
  Scaphoideum, Lunatum, Triquetrum, Psiforme (S – L – T – P)
 • Distal sıra, radial taraftan başlanan sıralama şekli;
  Trapezium, Trapezoideum, Capitatum, Hamatum (T – TZ – C – H)

Canalis carpi‛nin yapısına  katılan karpal kemikler ise şu şekildedir;

 • Radial taraftan başlanacak biçimde sıralandığında; Scaphoideum ve Trapezium
 •  Ulnar taraftan başlanacak şekilde sıralandığında ise; Pisiforme ve Hamatum (bu iki kemiğin arasında ise Guyon kanalı bulunmaktadır.)

Skafoid Kemik Kırıkları

 • Karpal kemiklerin arasında sıklıkla kırılan kemiktir.
 • Dorsifleksiyon pozisyonunda iken el bileği üzerine düşmelerin gerçekleşmesiyle meydana gelmektedir.
 • Enfiye çukuru olarak adlandırılmakta olan radial stiloidin distalindeki bölge derin palpasyon konumunda iken oldukça ağrılıdır.
 • Enfiye çukurlarında ağrı yakınmaları olan hastalarda skafoid kırıklarının oluşma durumu oldukça yüksektir.
 • Skafoid kemikleri avasküler nekroz ve kaynamama ihtimal oldukça yüksek olan bir kemiktir.
 • Skafoid kemiklerin kırılmalarında tanılamaya ve tedaviye dikkat edilmelidir.
 • Bir skafoid kırıklarında belirtiler daha sık bilek kısımlarında özellikle de başparmak bölümlerinde meydana gelir genellikle bu bölümler ağrılı olmaktadır.
 • Başparmakların taban kısımlarında renk değişimleri ve şişlikler meydana gelir.
 • Nesnelerin yeterince sıkı kavranmaması da diğer bir belirtidir.

Lunatum Kemik Kırıkları

 • El bileklerinin ekstansiyon ve ulnar deviasyon pozisyonlarında zorlanmasıyla meydana gelen kırıklardır.
 • İzole lunatum kırıkları pek nadir görülen kırık türlerindendir.
 • Kırık sonralarında el bileklerinin orta bölümünde duyarlılıklar meydana gelebilmektedir.
 • Kırık sonralarında avasküler nekrozlar sıklıkla gözlemlenmektedir.
 • Sıklıkla nondeplase kırık olup, redüksiyon gerekmeden alçılama ile tespiti yeterli olmaktadır.

Triquetrum Kemik Kırıkları

 • Bilek bölgesinde yaralanmalara ek olabileceği gibi izole olarak da meydana gelebilmektedir.
 • Dorsal avülsiyon kırıkları veya cisim kırıkları biçiminde meydana gelebilmektedir.
 • Triquetrum kırılmaları oldukça sık görülen krılmalardır.
 • Meydana geliş mekanizmaları tam olarak bilenmemekte olup bileklerin hiperekstansiyon ile zorlanması durumlarında kırıklar meydana gelebilir.
 • Tedavi sürecinde genel olarak alçı tespiti yeterli olmaktadır.

Pisiform Kemik Kırıkları

 • Hipotenar bölgelere gelen direkt travmalar sonrasında, nadir olarak karşılaşılmakta olan pisiform kırıkları oluşumları gözlemlenmektedir.
 • Pisiform kemikleri fleksör karpi ulnaris tendonları içinde yer almaktadır.
 • Genel itibariyle farklı tam veya yarım kırıklarla birlikte görülmektedir.
 • Pisiform kemiklerinin kırılmalarından sonra bu bölgede lokalize bir hassasiyet meydana gelebilmektedir.
 • Erken dönemde alçı tespitleri yapımında kullanılır.
 • Gecikmiş, nonunion veya post-travmatik pisotrikuetral artrit gelişimi vakalarında pisiftorm eksizyonu gerektirilebilir.
 • Prognozu iyi seyirli ilerleme gösterir.

Trapezium Kemik Kırıkları

 • Birinci metakarpal basislerine denk gelen direkt travmalar sonucunda meydana gelen kırıklardır.
 • Çok seyrek görülen kırık çeşididir.
 • Trapezium kırıklarına eşlik eden kırık çeşitleridir.
 • Kırıkların meydana gelmesinden hemen sonrası başparmak hareketlerinin gerçekleşmesi ağrılı olabilmektedir.
 • Enfiye kutuları tepe bölgeleri duyarlılık gösterebilir.
 • Tedavi sürecinde alçı ile tespit yapılması yeterlidir.

Kapitatum Kemik Kırıkları

 • Aşırı zorlamalar sonucundan hiperekstansiyon hareketlerinin meydana getirdiği kırıklardır.
 • Kapitatum kemiklerinin büyük proksimalde ki eklem başları lunatum kemikleri ile temas halindedir.
 • Erken dönemlerde kapalı redüksiyon, gecikmiş evrelerde ise açık redüksiyon yapılmalıdır.
 • İzole kapitatum kırıkları çok nadir görülmektedir.

Hamatum Kemik Kırıkları

 • Avuç içlerinin ulnar taraflarında transvers karpal bağlarının hamatum çengeline yapıştığı yerlerde ağrılı bir biçimde kendini göstermektedir.
 • Çoğu kırıklarda kemiklerin çengel kısımlarında gözlemlenmektedir.
 • Golf sonrasında ve raket kullanımlarında kırıklar meydana gelebilir.
 • El bileklerinin aşırı zorlanmalarında meydana gelen olgulardır.
 • Tedavi sürecinde alçı tespiti yeterli olmaktadır.
 • Nonunion (Kırık kemik uçlarında gerekli şekilde kaynamaların gerçekleşmemesi)  gelişen ağrı oluşumlu vakalarda hamatım çengeli eksizyonu gerekebilmektedir.

 

Tepkiniz ne?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir