Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

0
2845

Kalp rahatsızlıkları ve kalp problemleri olan bireylerde psikolojik, sosyolojik ve fiziksel tam bir iyilik halinin elde edilmesi için uygulan tüm rehabilitasyon uygulamalarına kardiyopulmoner rehabilitasyon denilmektedir. Epidemiyolojik olarak hastalara rahatsızlık veren ve reahbilitasyon gerektiren rahatsızlıklar koroner arter rahatsızlıkları, hipertansiyon ve inmedir. Ayrıca kronik kalp yetmeliklerinde de ACC ve AHA tarafınca kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamaları tavsiye edilmektedir. Kardiyopulmoner rehabilitasyonun temel amacı morbidite ve mortaliteyi olabildiğince azaltmak,  risk faktörlerini ortadan kaldırmak, hastalığa bağlı psikolojik çöküntüleri en aza indirme ve yaşanılan semptomları azaltarak bireylerin egzersiz potansiyellerini olabildiğince yükseltmektir.

Rehabilitasyonlara başlamadan önce bireylere kişiye özel programlar hazırlanır ve hasta bilgilendirilmesi yapılır. Bu süreçte bireylere egzersiz alışkanlıkları kazandırılır. Sigara tüketimi varsa sigaranın zararları ile ilgili çeşitli eğitimler verilerek hastanın sigarayı bırakması sağlanır. Hastanın kilo vermesi gerekiyorsa hastaya özel diyet programları oluşturularak hasta takipleri yapılır. Ayrıca hastalara sağlıklı beslenme, dengeli beslenme ve yeterli beslenme hakkında detaylı bilgiler verilir. Bu dönemde bireylerin stresten uzak daha steril ve sakin yaşamaları gerekmektedir. Bu nedenle stresle baş etme eğitimleri verilerek bireylerin daha sakin bir hayat sürmeleri sağlanmaya çalışılır. Ayrıca bireyler çeşitli solunum testlerine de tabi tutulmaktadırlar. Solunum fonksiyonlarında eksiklik ya da bozukluk görülen bireylere solunu egzersizleri uygulanır. Solunum egzersizleri genelde koah, pulmoner emboli, solunum yetmezlikleri, pnömoni ve atelektazi rahatsızlanmalarında kullanılan yöntemlerden biridir.  Bireylerin nefes problemleri giderilerek daha rahat nefes almaları sağlanmaya çalışılır.

Kardiyak Rehabilitasyon Endikasyonları

 • Koroner kalp rahatsızlıklarında yüksek riskli hasta grupları
 • Koroner arter baypass greftleme girişimsel cerrahisi
 • Periferik arter rahatsızlıkları gibi koroner kalbe eşdeğer rahatsızlıklar
 • Perkütan koroner girişimsel işlemleri
 • Asemptomatik k.k rahatsızlıkları bulunan bireyler
 • İleri düzeyde kalp yetmezliği yaşayan hastalar
 • Kardiyak organ nakilleri bulunan hastalar

Kardiyak Rehabilitasyon Konrendikasyonları

 • Egzersiz testine tabi tutulan hastalarda hipertansiyon gözlemlenmesi
 • Hipertrofik obstrüktif kardiyomyopati
 • Egzersiz testinde gözlemlenen aritmiler
 • Kontrol altına alınamayan ya da kontrolü sağlanmayan diyabetler
 • Hipoglisemiye yatkın ve meyilli şeker hastalığı bulunan bireyler
 • Dördüncü evreye ulaşmış kalp yetmezliği yaşayan bireyler
 • ST depresyonunun istirahat halinde 2 mm’den büyük çıkması
 • Ateşli hastalıkların yaşanması ve hastalığın halen devam ediyor olaması
 • Egzersiz testinde gözlemlenen iskemi rahatsızlıkları
 • Egzersiz testinde sol ventrikül disfonksiyonu gözlemlenen bireyler
 • Kontrol altına alınmayan ve takibi yapılmayan bradiaritmiler
 • Pulmoner hipertansiyonu yüksek olan ve ciddi boyutlara ulaşmış hastalar
 • Egzersiz durumlarına engel olabilecek kas rahatsızlıkları ya da iskelet rahatsızlıkları bulunan bireyler
 • Aktif myokardit hastalığı bulunan bireyler ya da myokardit şüphesi bulunan hastalar
 • İstirahat halinde SKB’nin 200 mm Hg üstü çıkması
 • Sistemik ya da pulmoner emboli rahatsızlıkları geçirmiş olan bireyler
 • Tromboflebit hastalığını geçirmiş ya da yeni atlatmış olan hastalar
 • Aktif perikardit hastalığı bulunan bireyler ya da perikardit şüphesi bulunan hastalar
 • Dinlenme durumunda ölçülmüş olan DKB’nin 110 mm Hg üzerinde seyretmesi

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kapsamındaki Rahatsızlıklar

 • Koroner arter problemleri
 • Astım hastalıkları
 • Onkoloji ve pediatri grubunda yatarak tedavi gören hastalar
 • Torasik cerrahisi
 • Periferik damar rahatsızlıkları bulunan bireyler
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı
 • By-pass operasyonu geçiren bireyler
 • Kalp kapağında meydana gelen rahatsızlıklar
 • Akut miyokard infarktüsü
 • Palyatif bakımda tedavi gören hastalar
 • Akciğer kanseri olan bireyler
 • Konjenital kalp hastalıkları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here