Günlük Aktivite ve Egzersizlerin Olumlu Etkileri ve Faydaları

0
1863

Egzersizlerin, tehlikeli ve olumsuz etkilerinden uzaklaşılması ve tedavi aracına dönüştürülebilmesi için iyi seçilip programlanmış olması gerekmektedir. Egzersizlerin yoğunluğu, süresi ve yapılma koşulları mutlaka bireylere özel ve doğru ayarlanmalıdır. Doğru zamanda uygulanacak, doğru seçilen günlük aktiviteler ve egzersizlerin olumlu etkileri ve faydaları şu şekildedir:

 • Kas kuvveti korunması sağlanır ve kas kuvvetlerinde artışlar yaşanır.
 • Kas ve eklem kontrolleri sağlanır.
 • Hareket alışkanlıkları ve fiziksel aktivitelerde artışlar yaşanır.
 • Bireysel denge gelişimi sağlanır, yorgunluklar azalır.
 • Yaralanmaların, sakatlıkların ve kazaların önlenmesi ve bu durumlara karşı bedenin koruma geliştirmesi sağlanır.
 • Bireylerin yaşama karşı toleransı arttırır.
 • Uygulanan aktivitelerden sonra bireyler kendilerini daha iyi hisseder ve mutluluk olurlar.
 • Sağlıklı yaşlanmanın getirisiyle ile birlikte bağımsız ve aktif yaşlı bireyler meydana gelir.
 • Depresyonlarla başa çıkabilme gücü artar.
 • Atıl kalmışlık, işe yaramadığını hissetmek ve buna benzer duygulardan kurtulma konusunda yardımcı olmaktadır.
 • Yaşam kalitesinin artmasına ve gelişmesine yardımcı olmaktadır.
 • Fiziksel performansların gelişmesini sağlar.
 • Stresten korunulmasına ve kurtulmaya yardımcı olmaktadır.
 • Eklem rahatsızlanmalarından dolayı, eklemlerin bozulma oranında yavaşlamalar görülür.
 • Zihinsel uyanıklar artırır.
 • Denge ve koordinasyon gelişmine katkıda bulunulmuş olur.
 • Bireylerin kendilerine güven duyguları artar.
 • Yeni bireylerle tanışma ve yeni arkadaşlar edinmelere yardımcı olur.

Fiziksel Aktivitelerin Kas İskelet Sistemi Üzerindeki Etkileri

 • Kas kuvvetlerinde korunmalar gerçekleşir ve kütle artıları yaşanır.
 • Kas tonuları korunabilir ve düzenlenir
 • Vücut kaslarında denge oluşumları sağlanır.
 • Kas – eklem kontrolleri sağlanır.
 • Eklem hareketlilikleri korunur ve eklem hareketlerinde artışlar yaşanır.
 • Kas ve eklemlerin esneklikleri korunur ve artışlar yaşanır (fleksibilite).
 • Hareket alışkanlıklarında ve fiziksel aktivitelerde artışlar görünür (kondisyon ve dayanıklılık).
 • Fiziksel aktiviteler içerisinde uygulanan hareketlerin daha fazla tekrar sayılarının yapılması için mevcut hareketler gelişir(endurans).
 • Refleks ve reaksiyon zamanlarında gelişmeler yaşanır.
 • Vücut düzgünlükleri ve postür düzelmeleri sağlanır.
 • Vücut farkındalığı artar.
 • Denge gelişimi sağlanır.
 • Yorgunluklarda azalmalar sağlanır.
 • Kas kasılmaları ve aktivitelerin etkisiyle kemik mineral yoğunlukları korunur ve osteoporoz önlenir.
 • Kas dokularında kullanılan enerji ve oksijen miktarları artar.
 • Yaralanmalar, sakatlıklar ve kazalar için vücuda karşı bedensel korunma gelişir.

Fiziksel Aktivitelerin Diğer Vücut Sistemleri Üzerine Etkileri

 • Kalbin dakikada atım sayısı azalarak, ritim düzenlenmesi sağlanır.
 • Kalp bir atımlarında pompalanan kan miktarlarında artışlar yaşanır.
 • Damarların kan akışına bağlı direnci azalır ve kan basıncında düşmeler yaşanır.
 • Damar yapılarının elastikiyeti artar.
 • Kan bünyesinde yüksek kolesterol ve trigliserit düzeylerini etkileyerek damar hastalıkları risklerini azaltır.
 • Kalbin güçlendirilmesi kalbe olan kan akışının arttırılması sağlanır ve kalp krizi geçirme riskinde azalmalar meydana gelir.
 • Akciğer havalanmaları artar, solunum kapasitelerinde artışlar meydana gelir.
 • Düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılıklarından kurtulma konusunda diğer bireylere göre daha başarılı olmaktadır.
 • Düzenli fiziksel aktivite uygulamaları kan şekeri kontrolüne yardımcı olmaktadır,
 • Vücut bünyesinde su, tuz ve mineral kullanımlarının dengelendirilmesinde yardımcı olmaktadır.
 • Metabolizma hızında artışlar olacağından kilo alımını önlenir,
 • Kadın bireylerde menopoza girme başlangıç yaşları gecikir.
 • Menopoz döneminin olumsuz etkileri hafifletilerek bu dönemin rahat atlatılamsına yardımcı olur.
 • Damar yapılarına etkileri nedeniyle beyine olan kan akışının artışına bağlı olarak erken demans (bunama) ve unutkanlık gelişimi riskleri azaltılır.
 • Beyin damar hastalıkları gelişim riskleri azaltılır.
 • Yetişkin bireylerde sağlıklı cinsel aktivite üzerinde olumlu etkiler meydana gelir.

Fiziksel Aktivitelerin Ruhsal ve Sosyal Sağlık Üzerine Etkileri

 • Bireylerin yaşama dair toleransı artar.
 • Aktivitelerde aktif olarak bulunan bireyler kendilerini iyi hisseder ve mutluluk hormonlarında artışlar yaşanır.
 • Fiziksel aktiviteler vücut ağırlığının korunmasında oldukça etkilidir.
 • Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapıları üzerine olumlu etkileri sebebiyle bedeni ile barışık bireyler meydana getirir.
 • Bireyler arası iletişim becerilerinin gelişimi sağlanır.
 • Bireylerin olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneklerinde gelişmeler meydana gelir.
 • Birey için sosyal uyum ve kabul görme oranlarında artışlar yaşanır.

Fiziksel Aktivitelerin Gelecek Yaşantı Üzerine Etkileri

 • Sağlıklı yaşlanma ile birlikte bağımsız ve aktif yaşlı bireyler oluşmasına yardımcı olur.
 • Sistemik hastalıklar sebebiyle ölüm risklerinde azalmalar görülür.
 • Kanser oluşumlarına karşı korunmalar sağlanır.
 • Vücut direncinde artışlar yaşanır ve enfeksiyonlara karşı koruma gelişimi sağlanır.
 • Yaşlılık döneminde sık görülmekte olan düşmeler ve düşmelere bağlı kırık oluşumları risklerinde azalmalar görülmektedir. Vücudun korunma mekanizması ve kas gücü artacağından yaşlı bireylerde bu tür durumların yaşanması halinde kesinlikle fiziksel aktiviteler önerilmelidir.
 • Bireylerin depresyonlarla başa çıkabilmelerinde potansiyel güçleri
 • Atıl kalma, işe yaramamışlık gibi duygulardan kurtulmalarda fiziksel aktiviteler yardımcı olmaktadır.

Fiziksel Aktivite Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar

 • Bireylerin hangi yaş grubunda bulunduğu
 • Fiziksel çevrenin fonksiyonun ne durumda olduğu,
 • Fiziksel uygunlukların yaygınlığı,
 • Bireylerin vücut ağırlığının ne durumda olduğu,
 • Her ortam ve zamanda uygulanabilirlik konusunda işlevsel olması,
 • Bireylerin uygulayabileceği nispette pratik olması,
 • Kişisel aktivitelere bireylerin isteklilik göstermesi
 • Aktivitelerde gönüllü olunması, ulaşılabilirliğin fonksiyonu,
 • Aktivitelerin bireyler için eğlenceli olması,
 • Bireysel gerekliliklere uygun planlanabilir olması,
 • Aktivitenin mevcut devamlılığa uygun olması ve
 • Bireyler için ekonomik olmasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here