Hastalıklar

Fibromyalji Sendromu (FMS)

Fibromyalji köken olarak sözcük bazında, latince kaynaklıdır; Fibre (lif); mys(kas) ve Algos (ağrı) kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Fibromyalji sendromları kronik, yaygınlık gösteren, ağrılı ve uyku deformasyonları ile birlikte görülen özgül olmayan yakınmalarla karakterize bir sendromdur.

 • Hasta bireyler tipik olarak vücutlarının belirli noktalarının palpasyonu ile şiddetli duyarlılık göstermektedir.
 • Sendromların sebebi henüz belli olmamaktadır. Fakat hasta bireyler öncesinde fiziksel veya emosyonel travmatik bir olay bildirirmektedirler.
 • Fibromyalji Sendromunun patafizyolojisi anlaşılamamaktadır.
 • Bu süreçte yaşanan uyku deformasyonları ise dinlendirici uykunun elde edilememesi durumudur.
 • Etyolojik diğer faktörler ise ; dopamin , epinefrin/ norepinefrin, , N-Metil-D asparat reseptör mekanizmalarında ki bozulmalara neden olan genetik yatkınlıklardır.

ACR Tanı Kriterleri (1990)

 • En az 3 ay süren kronikleşmiş yaygın ağrı oluşumunun olması gerekmektedir.
 • Vücudun sağ veya sol yarısında aksiyel iskeleti de kapsamakta olan belin bölümünün alt veya üst yarısında ağrı oluşumunun gözlemlenmesi
 • Tanımlanmış 18 noktanın en az 11 noktasında yaklaşık 4 kg basınç uygulayacak bir şiddette ağrı hissedilmesi
 • Dışlama Kriterleri: Başka hastalıkların var olmuş olması fibromiyalji tanılamasını ekarte ettirmez.

Belirlenmiş Fibromiyalji Noktaları

 1. Oksiput, suboksipital yapışma noktası
 2. Alt servikal bölgesi, C5 ila C7 paraleli intertrasnvers alanların ön bölümleri
 3. Trapezius kaslarının üst hududunun orta kısmı
 4. Supraspinatus kaslarının orjininde skapula çıkıntısındaki medial sınıra yakın bölüm
 5. İkinci kaburga bölümü, ikinci kostokondral birleşime yerinde, ön yüzeylerdeki birleşim yerlerinin tam lateral kısmı
 6. Lateral epikondil, epikondilerin 2 cm distali
 7. Gluteal kaslarının arka orta kadran bölümü
 8. Büyük trokanteri, trokanterik çıkıntılarının posterior bölümü
 9. Diz, medial yağ yastıkçığının eklem çizgilerinin proksimali

Fibromyalji Sendromu (FMS) Belirtileri

 • Kaslarda ve iskelet sisteminde ağrı oluşumları ve bununla birlikte  kaslarda ve eklemlerde şişliklerin meydana gelmesi
 • Temporamandibular eklem deformasyonları
 • Yorgunluk hissi
 • Kognitif işlev bozukluklarının yaşanması
 • Geçici ya da kalıcı parasteziler gözlemlenmesi
 • Baş ağrılarının oluşumu
 • Motor güçsüzlüklerin yaşanması
 • Husursuz bacak sendromlarının görülmesi
 • Terlemelerin eşlik ettiği ve ya etmediği gögüs ağrıları
 • Raynaud Fenomeni oluşumu ve eşlik etmesi
 • Farangeal ve ya üst özafagus bölgelerinde disfaji oluşumları
 • İrritabl mesane sendromu gözlemlenmesi

Fibromyalji Sendromu Tedavi Prensipleri

 • Hekimlerin pozitif empatik yaklaşım izlemesi
 • Doğru tanı konulması için gerekli aşamaların uygulanması
 • Sendroma eşlik eden hastalıkların tanılamalarının ve tedavilerinin yapılması
 • Hastalara gerekli eğitimlerin verilmesinin sağlanması
 • Tedavi süreci hakkında hasta yakınlarına gerekli bilgilerin verilmesi
 • Hastaların tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında yaşadıkları endişelerinin giderilmesi
 • Semptomları şiddetlendirecek faktörlerin tanımlanması ve ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatılması
 • Kişiye özel tedavi planlarının hazırlanması ve hastalara plan hakkında detaylı bilgi verilmesi
 • Uyku düzeninin oluşturulması, düzenlenmesi ve kalitesinin artırılması
 • Fiziksel aktivitelerin basamaklı artırılmasının sağlanması
 • Farmakolojik tedavilerin uygulanmasının sağlanması
 • Farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımlarının uygulanması
 • Multidisipliner yaklaşım izlenmesi

 

Tepkiniz ne?

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir