Disk Hernisi

0
2088

Disk hersini disklerde meydana gelen deformasyonlardır. Deformitenin derecesine göre hastalığın seviyesi ve seyri de değişmektedir. Diskler temel olarak iki omurga kemiği arasında, sürtünmeyi azaltma ve omurga hareketlerini kolaylaştırma gibi görevleri yerine getirtmektedir. Sert, kauçuk yapıya sahip olan diskler deformasyona uğradıklarında bu durumdan disk bölgesi de etkilenmektedir. Meydana gelebilecek bu hasar ya da anatomik bozukluk sonrasında mevcut bölgede sinirlere ve omuriliğe baskı oluşmaktadır. Bu baskılar bireylere şiddetli ağrı olarak geri dönüş yapmaktadır. Ağrının şiddetine ve deformitenin seviyesine göre bireylerin hareketlerinde kısıtlamalar meydana gelebilir. Disk deformasyonları omurganın herhangi bir bölümünde meydana gelebilir. Buna karşın disk hernislerinin çoğu bel bölgesinde görülmektedir. Bu durumun temel sebebi bel bölgesindeki disklerin travmaya diğer bölgelere göre daha çok maruz kalmasıdır. Disk hernisleri sıklıkla 50 yaş ve altı bireylerde görülmektedir. En sık görüldüğü cinsiyet ise erkeklerdir. Tekrarlayıcı ve kronikleşebilen bir hastalıktır. Bu nedenle belirti ve bulguları iyi bilinmeli, belirtilerden en az biri görüldüğünde derhal uzman hekimlere başvurulmalıdır.

Disk Hernisi Belirtileri ve Bulguları

 • Bireylerde akut olarak gözlemlenen belirtiler sıklıkla düşmelerin yaşanması, kaymalar veya ağır eşyaların kaldırılması ve bu olaylardan sonra meydana gelen şiddetli ağrılar ya da hareket kısıtlılıkları.
 • Şiddetli ağrılardan dolayı ayakta duramama. .
 • Bel ağrıları bazen bir bacağın ya da her iki bacağın arka bölgesine vurur.
 • Bu dönemde bireyler için hareketlerin deredeyse hepsi çok ağrılı gerçekleşmektedir.
 • Hasta hareketlerinde belirgin ve ağrılı kısıtlanmalar vardır.
 • Bel bölgesindeki kaslarda belirgin bir spazm gözlemlenir. Öksürmelerde ve aksırmalarda bireyler ağrı hissederler ve acı çekerler. Eğer mevcut ağrılar varsa öksürmelerde bu ağrılarda artışlar yaşanabilir.
 • Ağrılar yavaş yavaş servikal (ense) bölgesinden(lomber) belin alt kısımlarına kadar inmeye başlar.
 • Bazı durumlarda bireylerde bacak uyuşması şikayetleri de işitilebilir.
 • Tek kolda ya da bacakta uyuşuklukluklar ya da duyu kayıpları meydana gelebilir.
 • Bir bacakta ya da zaman zaman her iki bacakta ilerleyen kas güçsüzlüklerinin yaşanması.

Disk Hernisi Nedenleri

 • Düşmelerin, kaymalarınyaşanması ve bu esnada bel bölgesine şiddetli darbe almak.
 • Ağır bir cisim kaldırılması sonucuani ve şiddetli taravmalar yaşamak.
 • Ağır eşyaların yanlış pozisyonlarda kaldırılması, fiziksel güç gerektirmekte olan ağır işlerde çalışmak, bel bölgesinin fazla zorlanması.
 • Günlük hayatta küçük fakat ve tekrarlayıcı travmalar yaşanması
 • Yaşlanmanın getirdiği deformasyonlarlabirlikte disklerde meydana gelecek olan yapısal bozukluklar
 • Kas gücünün zayıf olması, Aşırı kilolu olmak
 • Uzun süre sırt üstü uymak
 • Yanlış pozisyonda uzun süreli oturmak
 • Ani ve şiddetli hareketlerin uygulanması

Disk Hernisi Teşhis Yöntemleri

 • Ayrıntılı nörolojik fiziki muayene gerçekleştirilir.
 • Lomber MR, Servikal MR yada ilgili bölgeye göre çeşitli özel çekimler istenilir.
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) istenerek gerekli incelemeler yapılır ve incelenen tüm tetkiklerin akabinde fıtığın yeri ve şiddeti belirlenir.

Disk Hernisi Tedavisi

 • Sert zemin üzerinde yatak istirahatinin uygulanması
 • Ağrı kesici ilaçların ve kas gevşetici ilaçların kullanılması.
 • NSAID grubu ilaçlar kullanılmasının sağlanması
 • Fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğinin alınması
 • Bulguların devamlılığı, ilerlemesi ve idrar ile dışkı çıkışının kontrol edilememesi durumlarında cerrahi girişimler uygulanabilir.
 • Fizyoterapistler tarafından hastalara özel belirli bir egzersiz düzeni belirlenmesi.
 • Hastanın egzersizlerini düzenli uygulamasının sağlanması.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here