BEL SAĞLIĞI İÇİN KORUYUCU FİZYOTERAPİ

0
3028

Tedaviden çok hastalıktan korunmanın önem kazandığı günümüzde , fizyoterapistler lumbal bölgenin (bel bölgesi) korunması üzerinde hassasiyet gösteriyor. Ülkemizde yanlış alışkanlıklara ve spor yapmamaya bağlı olarak her 2 kişiden 1 i bel ağrısı çekiyor. Peki evde, okulda, işte dikkat edeceğimiz hususlarla bel ağrısının önüne geçmek mümkün mü?

BEL AĞRILARININ NEDENLERİ

Her türlü duruş bozukluğuna neden olan davranış, uzun veya kısa vadede bel ağrılarına neden olur. Genel olarak bazı sebepleri başlıklar halinde yazarsak;

 • Tek taraflı hareketlerin tekrarlı yapıldığı çalışma koşulları,
 • Yetersiz okul destekleri,
 • Giysiler, Ayakkabılar
 • Mobilyalar, yataklar, yastıklar, sandalyeler
 • Hareket azlığı,
 • Yanlış davranış biçimleri ve ergoterapi eğitiminde yetersizlikler,
 • Psikolojik problemlerdir.

BEL SAĞLIĞINDA KORUYUCU FİZYOTERAPİNİN AMAÇLARI

Temel amaç bel ağrısının tekrarını engellemek ve henüz oluşmamış ağrıların önüne geçmek için hastanın eğitimidir.

 • Hastanın belini daha iyi tanımasını sağlamak, bel problemi ile başa çıkma yeteneğini geliştirmek.
 • Çalışma ve dinlenme sırasında omurgaya binen yükü nasıl azaltacağını öğretmek.
 • Bel ağrılarında prognozun iyi olduğu mesajı verilerek fiziksel aktivitelere girişmeleri için cesaret vermek.
 • Genel vücut formunu düzeltmek.
 • Hareketli yaşama adapte etmektir.

VÜCUT DÜZGÜNLÜĞÜ İÇİN YAPILACAK AKTİVİTELER

Bel ağrılarının en büyük sebebinin günlük yaşamda vücut düzgünlüğünün korunmaması olduğunu yukarıda belirtmiştik. Peki vücut düzgünlüğünü korumak için neler yapabiliriz?

 • Ağırlık taşıma gerektiğinde, beli en az zorlayacak uygun vücut pozisyonunda taşınmalıdır.
 • Aşırı çaba sarf etmeyi gerektiren hareketler, yavaş ve düzgün yapılmalı, hızlı hareketlerden kaçınılmalıdır.
 • Gövdenin ani olarak dönmesini gerektirecek hareketler yapılmamalıdır.
 • Ayakta veya oturarak çalışılıyorsa, iş yapılan masa ve sandalyenin yüksekliği omurganın dik durmasını sağlayacak yükseklikte olmalıdır.
 • Otomobil kullanırken koltuğa omurganın dik durmasını sağlayacak bir pozisyon verilmeli ve bel bölgesi desteklenmiş olmalıdır.

Yere Doğru Eğilmek ve Yerden Eşya Kaldırmak İçin!!!

 • Dizler bükülerek çömelme pozisyonunda yapılan eğilme hareketi, gövdenin dik durmasını sağlar ve vücut ağırlığı bacak kasları tarafından kontrol edilir. Böylece bele fazla yük binmez
 • Belden öne doğru yapılan eğilme hareketi ise hatalıdır. Pozisyonun mutlaka kullanılması gerekiyorsa, bir kol aksi taraf bacak üzerine yerleştirilerek gövde ağırlığı kısmen desteklenmiş olmalıdır.
 • Yerden bir eşya kaldırılırken, bel bölgesini zorlamamak için harekete çömelerek başlamak ve kaldırılacak cismi mümkün olduğunca gövdeye yakın tutmak gerekir.

Ayakta Eşya Taşımak İçin:

 • Ağırlık taşımada temel prensip, ağırlığın olabildiğince vücuda yakın tutulmasıdır. Doğru pozisyon için, ağırlık omuz üzerinde desteklenecek şekilde başın hemen yanında tutulmalıdır. Böylece omurga dik durmuş olur.
 • Ağırlığın gövde önünde desteklenerek taşınması ise kötü bir pozisyondur.

Bir Eşyayı İtmek ve Çekmek İçin:

 • Eşyaların olabildiğince ortadan tutularak itmek ya da çekmek gerekmektedir.
 • Cisimleri, omuz hizasının üstünden tutarak yapılan itme ve çekme hareketlerinden kaçınmak gerekir.

Düzgün Oturma Pozisyonu:

 • En uygun oturma, kalça ve diz ekleminin dik açı oluşturduğu ve gövdenin dik olduğu pozisyonda gerçekleşir.
 • Gövdeyi ileriye doğru kaydırarak, bel bölgesini desteklemeden oturmak hatalıdır.

BEL SAĞLIĞI İÇİN EGZERSİZLER:

Bel sağlığını korumak için en önemli faktör egzersizlerin düzgün pozisyonda yapılmasıdır. Yürüme ve gevşeme egzersizleri diğer her türlü rahatsızlıkta olduğu gibi bel sağlığı içinde çok faydalıdır. Bunlar dışında ;

 • Karın ve Bel kasların kuvvetlendirme ve germe,
 • Uyluk ön ve arka grup kaslarını kuvvetlendirme ve germe,
 • Kalça kaslarını kuvvetlendirme ve germe egzersizlerinin yapılması da bel sağlığımızı korumak için azami derecede önem taşır.

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here