Bel Egzersizleri

0
1535

1.Egzersiz

Bel egzersizlerinin ilki ve sıklıkla uygulanacak olanı birinci egzersizdir. Bu egzersiz için öncelikle sert bir zemine uzanarak ayakların hafif gövdeye doğru çekilmesi gerekmektedir. Egzersiz pozisyonu alındıktan sonra bel bölgesinde bir ağrı ya da zorlanma meydana gelmişse egzersiz durdurulmalı ve bu durum fizyoterapistlere bildirilmelidir. Pozisyon alındıktan sonra bel bölgesinde ciddi ağrılar meydana gelmediyse eller bel çukuruna yerleştirilmelidir. Daha sonra karın kasları sıkılarak bel ile ellere doğru baskı yapılır ve bu şekilde yaklaşık 5 saniye kadar beklenir. Beşinci saniyenin sonunda gevşeyerek dinlenmeye geçilir. Yeterince dinlenildiğinden emin olunduktan sonra hareket tekrarlanır. Her set 10 tekrardan oluşmak koşuluyla toplamda iki set uygulanır. Ayrıca egzersiz esnasında beklenmedik ağrılarla karşılaşıldığında fizyoterapistlere bilgi verilir.

2.Egzersiz

Yeterince sert bir zemine  uzanarak ayakların düz ve yere paralel olması sağlanır. Sol bacak uzun ve yere paralel kalmak şartıyla sağ bacak eller yardımıyla gövdeye doğru çekilir. Bu sırada bel bölgesinde ağrı oluşumu olup olmadığına dikkat edilir. Ağrı hissi oluşmuyorsa yaklaşık 5 saniye bu pozisyonda kalınır ve gevşenir. Yeterince dinlenildiğinden emin olunduktan sonra bu defa sağ bacak uzun ve yere paralel kalmak şartıyla sol bacak eller yardımıyla gövdeye doğru çekilir ve yaklaşık 5 saniye bu şekilde beklenir. Beşinci saniyenin sonunda gevşemeye geçilir. Her set 10 tekrardan oluşmak koşuluyla toplamda iki set uygulanır.

3.Egzersiz

Yeterince sert bir zemine  uzanarak ayakların düz ve yere paralel olması sağlanır. Sol bacak düz ve yere paralel konumdayken sağ bacak düz bir şekilde yukarı doğru kaldırılır. Sağ bacak havada tutulurken arka adelede ağrı oluşumu hissedilmesiyle birlikte yaklaşık 5 saniye beklenir ve  gevşemeye geçilir. Daha sonra sağ bacak düz ve yere paralel konumdayken sol bacak düz bir şekilde yukarı doğru kaldırılır. Beklenen ağrı oluşumu hissedilmesiyle birlikte yaklaşık 5 saniye beklenir ve  gevşemeye geçilir.  Her set 10 tekrardan oluşmak koşuluyla toplamda iki set uygulanır. Bu egzersizin diğer egzersizlerden farkı bel bölgesinde oluşacak baskıdır. Eğer belde hassasiyet, fıtık, kayma ya da ağrı oluşumu mevcutsa egzersizin uygulanmaması ya da uygulama öncesinde fizyoterapistlere danışılması tavsiye edilir.

4.Egzersiz

Yeterince sert bir zemine  uzanarak ayakların düz ve yere paralel olması sağlanır. Daha sonra her iki bacak ellerin yardımıyla göğüse doğru iyice çekilir. Nefes tutulumu yapmadan yaklaşık 5 saniye bu pozisyonda beklenir ve gevşemeye geçilir. Egzersiz esnasında boyun ağrısı hissedilmiyorsa ya da herhangi bir boyun problemi mevcut değilse ayaklar göğüse çekildiğinde boyunda dizlere doğru itilir. Böylece hareketin verimi arttırılmış olur. Egzersiz esnasında ağrı problemlerinden herhangi biriyle karşılaşılmıyorsa her set 10 tekrardan oluşmak koşuluyla toplamda iki set uygulanmalıdır.

5.Egzersiz

Yeterince sert bir zemine uzanarak ayakların hafif gövdeye çekilmesi sağlanır. Baş düz olmak kaydıyla her iki kol yere paralelize bir şekilde ayaklara doğru uzatılır ve  gövde hafif bir şekilde ayaklara doğru kaldırılır. Bu esnada başın düz olduğundan emin olunmalıdır aksi halde boyun problemleri yaşanabilir. Nefes tutulumu gerçekleştirmeden aklaşık 5 saniye bu şekilde kalınır ve daha sonra gevşemeye geçilir. Yeterince dinlenildiğinden emin olunduktan sonra hareket tekrarlanır. Hareketler uygulanırken boyunda ve belde ağrı, mide bulantısı ya da baş dönemsi yaşanması halinde egzersiz durdurulmalı ve fizyoterapistler bu konu hakkında bilgilendirilmelidir. Her set 10 tekrardan oluşmak koşuluyla günde iki defa, toplamda iki set şeklinde uygulanmalıdır.

NOT: Egzersizler kesinlikle fizyoterapist eşliğinde ve fizyoterapistlerin önerisi ile yapılmalıdır. İçerik bilgi amaçlı olup yalnız içeriğe bakılarak tedavi uygulanmamalıdır. 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here