Aseptik Nekroz

0
2640

Aseptik nekroz, epifizde ve subartiküler kemiklerde görülmekte olan kan akımında bozulmaların meydana gelmesi sonucunda kemik dokusunun ölümünün gerçekleşmesidir. Bu hastalık, enfeksiyon sonralarında oluşmadıysa bu durumun belirtilmesi için kullanılan isimdir aseptik nekroz. Mekanik vasküler yaralanmalar, damar duvarları deformasyonları, kemikiliğinde dolguluklar meydana gelmesi, venöz boşalım tıkanıklıkları, tromboz ve embolizm hastalığın çeşitli nedenleridir. Genellikle kalça eklemini etkilemekte olan hastalığın bulguları etyolojiye ve bulunduğu yere göre değişiklik göstermektedir.

 Femur Başı Aseptik Nekrozu (Koksa Plana)

Legg-Calvé-Perthes ya da bilinen diğer adıyla koksa plana, pediatri grubunda, 4 ila 10 yaşlar arasında ve genellikle erkek çocuklarda femur başlarında görülmekte olan, nedeni henüz belli olmayan kemik dokusunun ölümü olan hastalıktır. Mevcut hastalık femur başlarının tamamında ya da bir kısmında tutunabilmektedir. Anamnez alınarak, fizik muayene yapılarak, radyolojik incelemeler istenilerek, artrografi incelemesi, sintigrafi incelemeleri, MR ile tanı konulabilir.

Femur Başı Aseptik Nekrozu Belirtileri ve Bulguları

  • Sıklıkla bir ila iki hafta öncesinden başlayan topallamalar ve rahat yürüyememeler gözlemlenir.
  • Yürüme güçlüğü ve topallama başlangıç aşamasında ağrısızdır.
  • Ağrıların başlaması pek çok hasta için hafif bir travmanın başlamasına da yol açmaktadır. Ağrılar çoğu zaman kasık bölgesinde lokalize halde olsa dahi dizlerde veya gluteal kaslarda da hissedilebilmektedir.
  • Kalça hareketlerinin arasında ilk etkilenecek olan ve en fazla etkilenen hareketler iç rotasyonlar ve abduksiyonlardır. Pediatri grubunda genellikle fleksiyon hareketinde kısıtlanmalar yaşanmaz. Hareket kısıtlılıklarının temel sebebi, erken evrelerelerde sinovit ve kas kontraktürleri oluşumu iken, geç dönemde eklem deformasyonlarıdır.
  • Femur başları(ilgili femur) şekli bozuklukları yaşamaya başlar, yassılaşır ve bacakta kısalmalar meydana gelir.

Femur Başı Aseptik Nekrozu Tedavisi

  • Hastalara öncelikle yatak istirahati önerilmektedir.
  • Bu dönemde hekim istemine göre anti-inflamatuar ilaçlar kullanılabilir.
  • Gerekli durumlarda cilt veya iskelet traksiyonu uygulanabilir
  • Bu dönemde fizyoterapistler eşliğinde fizypterapistlerin uygun gördüğü egzersizleirin aktif bir şekilde yapılması gerekmektedir.
  • İlaç tedavileri, traksiyonlar vb yöntemler yetersiz kaldığında ise hareket genişliklerinin arttırılması amacıyla alçı ya da cerrahi girişim uygulanabilir.

Tarsal Navikula  Aseptik Nekrozu (Köhler Hastalığı)

Ayakta bulunan navikular kemiğinde meydana gelen aseptik nekrozudur ve bilateral olabilmektedir. Hastalık pediatri grubunda topallamalara neden olabilmektedir. Naviküler kemiğin üzerinde ağrılar meydana gelebildiği gibi, duyarlılık artışı ve çeşitli şişlikler de meydana gelir. Radyolojik grafiler incelendiğinde elde edilen bulgularda naviküler kemiğin düzleştiği, düzensizliklerin meydana geldiği ve skleroz görülür. Tedavi sürecinde ise ağrılı dönem için alçı uygulamasına gidilebilir. Daha sonra hastalara tabanlık önerilir.

Metatars Başı Aseptik Nekrozu (Freiberg Hastalığı)

Metatars başlarında meydana gelen aseptik nekrozudur. Sıklıkla ikinci metatars başında görülmektedir. Bilateral olabilmektedir. Hastalıklı metatars başlarında ağrılar, duyarlılıklar, şişlikler ve eklem bölgesinde hareket kısıtlılıkları gözlemlenir. Radyolojik incelemelerde elde edilen bulgularda metatars başlarında yassılaşmalar, düzensizlikler ve skleroz görülmektedir. Ağrılı dönem için hastalara alçılama işlemi tavsiye edilir. Sonraki süreçte ise alçılama işlemi sonlandırılıp ayakkabılarının içine metatars yastığı uygulamasına gidilebilir. Metatars yatıkları metatars başlarına gelen yükleri azaltacağından hastalara bu dönemde oldukça kolaylık sağlayacaktır. Hastalara  bir süre aktif egzersizlerden kaçınmaları tavsiye edilir. Pediatri grubu hastaları erişkin çağına geldiğinde şikayetleri hala sürüyorsa bireylere cerrahi girişim uygulamasına gidilir.

Osteokondritis Dissekans

Henüz nedeni tam olarak bilinmemekle beraber genellikle genç, erişkin ve erkek bireylerde görülmektedir. Osteokondritis dissekans hastalığı, eklem yüzlerini örtmekte olan artiküler kıkırdakların alt kısmında yer alan subkondral kemiklerde kan dolaşımlarının bozulmasıyla aseptik nekroz gelişiminin meydana gelmesi ve bunu örten eklem kıkırdaklarının ayrılıp eklem içlerine düşmesi olayıdır. En çok diz eklemlerinde görülmektedir. Bunların yanında ayak bileklerinde, dirseklerde ve nadir de olsa kalça eklemlerinde yerleşim gösterirler. Anamnezler, fiziki muayeneler radyolojik istemler ve artroskopi incelemeleriyle tanı konulmaktadır.

Osteokondritis Dissekans Belirtileri ve Bulguları

Diz eklemlerinde hastalık oluşumu gözlemlenmişse iyi tanımlanmamış diz önü ağrıları ve aralıklı meydana gelen şişlikler en çok görülen belirtiler arasındadır. Ağrıların meydana geldiği dönemlerde topallamalar, diz eklemlerinde sertlikler ve zamanla kas atrofileri oluşur. Lezyonlar yerlerinden ayrıldıysa takılma ve kilitlenme gibi bulgular gözlemlenmeye başlanır. Hastalığın diz dışındaki farklı bir eklemde oluşum göstermesiyle birlikte belirtiler hastalığın bulunduğu ekleme göre gözlemlenen ağrılardır. Diz haricindeki eklemlerde kilitlenmeler daha az görülmektedir.

Osteokondritis Dissekans Tedavisi

Alçılama işlemine gidilebilir, non-steroid uygulanabilir, anti-inflamatuar ilaç kullanımları uygun görülebilir. Ayrıca bu süreçte sıçramalı/darbeli spor aktivitelerden kaçınılması tavsiye edilir. Nekrotik kemik parçaları eklem içlerine düşmüşse cerrahi girişim uygulanması uygun görülebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here